Bài trong ngày
tuyển sinh 2019

Trường đại học chủ trì chấm trắc nghiệm thi THPT quốc gia 20...

Nhằm tránh gian lận, camera sẽ ghi hình giám sát ở phòng lưu đề thi, bài thi 24 giờ/ngày; thí sinh tự do không thi ở điểm riêng. Ngày 31/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT quốc…