Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Đổi mới thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học từ năm 2022

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, nhìn nhận năm 2022 có khả năng sẽ là năm giao thời chuẩn bị để thực hiện đổi mới toàn diện hơn công tác thi tốt nghiệp chung vào năm sau.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn yêu cầu: tinh thần là tuyển sinh ĐH năm học tới sẽ có sự đổi mới để thích nghi với việc kỳ thi tốt nghiệp THPT phải năng động hơn trước ảnh hưởng của dịch bệnh; tăng cường phân cấp trong kì thi tốt nghiệp THPT
“Năm 2022 sẽ là bước đi đầu, khả năng sẽ là năm có bước giao thời, chuẩn bị cho đổi mới toàn diện hơn vào năm sau. Kịch bản đổi mới thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH sẽ được lấy ý kiến và hoàn thiện hơn trong thời gian tới”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nêu thông tin ban đầu.

                                                                       Bộ trưởng Bộ GD- ĐT Nguyễn Kim Sơn

Tuy nhiên, người đứng đầu ngành GD-ĐT chỉ ra có một việc có thể làm ngay, đó là: 2 ĐH quốc gia và các ĐH vùng, nơi nào chưa có cần bắt tay vào xây dựng hệ thống các trung tâm khảo thí. Đặc biệt các ĐH vùng sẽ đóng vai trò là hạt nhân cho việc kiểm tra, đánh giá, tuyển sinh trong thời gian sắp tới.

Bộ trưởng Sơn đề nghị các ĐH vùng cần tập trung các dự án, các nguồn đầu tư thường xuyên và cả trung hạn, ưu tiên cao cho xây dựng các hệ thống khảo thí kiểm tra đánh giá để tạo đề cơ sở vật chất cho chủ trương đổi mới thi trong thời gian tới.
“Cụ thể phương án như thế nào thì Bộ sẽ thống nhất với các đơn vị và xin ý kiến”, ông Sơn nói.
Pin It

Để lại bình luận

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*