Xét tuyển cao đẳng dược 2017

Những quyền lợi khi làm sinh viên của Cao đẳng Y Dược Hà Nội – Được hưởng đày đủ chính sách hỗ trợ theo đúng quy định của nhà nước hiện hành. – Được tiếp xúc với những trang thiết bị giảng dạy, thực ...