Điểm sàn năm 2021 của các trường Công an Nhân dân

Tối 26/8, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã có công văn gửi các trường Công an Nhân dân về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn – PV) trình độ đại học năm 2021. Mức điểm sàn vào các Trường Công an phải từ 17,75 điểm trở lên. 

Trong đó, mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5 điểm trở lên (chưa nhân hệ số theo thang điểm 10). Mức điểm này là tổng điểm của kết quả thi 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên khu vực, điểm ưu tiên đối tượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

Như vậy, thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào các Trường Công an Nhân dân, phải thỏa mãn 2 điều kiện: Mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5 điểm trở lên; Tổng điểm bao gồm điểm thi 3 môn trong tổ hợp, điểm ưu khu vực, đối tượng phải đạt từ 17,75 điểm trở lên.

Theo quy định này, thí sinh khu vực 3 không được hưởng bất kỳ ưu tiên nào thì phải đạt từ 17,75 điểm trở lên.

Trong đó, mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5 điểm trở lên (chưa nhân hệ số theo thang điểm 10). Mức điểm này là tổng điểm của kết quả thi 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên khu vực, điểm ưu tiên đối tượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

Như vậy, thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào các Trường Công an Nhân dân, phải thỏa mãn 2 điều kiện: Mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5 điểm trở lên; Tổng điểm bao gồm điểm thi 3 môn trong tổ hợp, điểm ưu khu vực, đối tượng phải đạt từ 17,75 điểm trở lên.

                                                          Điểm sàn của các trường công an phải đạt từ 17,75 điểm trở lên

Theo quy định này, thí sinh khu vực 3 không được hưởng bất kỳ ưu tiên nào thì phải đạt từ 17,75 điểm trở lên.

Đối với thí sinh đăng ký vào đào tạo đại học ngành y, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ 22 điểm trở lên, trong đó mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5 điểm trở lên (chưa nhân hệ số theo thang điểm 10).

Sau khi nhận được công văn này, các trường trực thuộc Bộ Công an phải chủ động công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trên các trang thông tin điện tử của trường và cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 

Pin It

Để lại bình luận

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*