Chứng chỉ hành nghề Dược – Điều kiện cần nghề Dược

Với xu thế phát triển, nhiều dược sĩ muốn mở cơ sở bán lẻ thuốc nhưng lại không biết làm thế nào để xin giấy cấp chứng chỉ hành nghề dược và điều kiện ra sao? Hồ sơ gồm những gì? 

 

Cơ sở pháp lý về thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề Dược.

 • Luật Dược số 34/2005-QH11 ngày 14/6/2005
 • Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.
 • Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướ ng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy đ ịnh của Luật Dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược
 • Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài Chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.
 • Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khoẻ.

Người được cấp Chứng chỉ hành nghề dược phải có một trong các văn bằng sau đây tuỳ theo yêu cầu đối với từng hình thức tổ chức kinh doanh thuốc:

 1. Bằng tốt nghiệp đại học dược;
 2. Bằng tốt nghiệp trung cấp dược;
 3. Văn bằng dược tá;
 4. Bằng tốt nghiệp trung học y
 5. Bằng tốt nghiệp đại học y hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học;
 6. Bằng tốt nghiệp đại học hoặc trung học về y học cổ truyền;
 7. Các loại văn bằng về lương y, lương dược, giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền và trình độ chuyên môn y dược học cổ truyền.

Các loại văn bằng quy định tại điểm g) do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội và nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân ở từng địa phương trong từng thời kỳ.

Dược sĩ hướng dẫn nộp hồ sơ xin cấp Chứng chỉ hành nghề Dược tại Trung tâm giao dịch hành chính “ Một cửa ” Sở Y tế.

 Thành phần và số lượng hồ sơ chứng chỉ hành nghề dược gồm:

 1. Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược
 2. Bảo sao hợp pháp các văn bằng chuyên môn
 3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn nơi người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề cư trú hoặc Thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác ( nếu là cán bộ, công chức )
 4. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ hành nghề do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế cấp trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày cấp ( Bệnh viện đa khoa từ tuyến huyện trở lên )
 5. Giấy xác nhận về thời gian thực hành ở cơ sở Dược hợp pháp do người đứng đầu cơ sở đó cấp
 6. Bản cam kết thực hiện quy định của các văn bản quy phạm pháp luật về Dược có liên quan
 7. Bản sao Chứng minh thư nhân dân có công chứng hoặc chứng thực
 8. Ảnh chân dung 4 cm x 6 cm: 2 ảnh
 9. Số lượng hồ sơ: 01 ( bộ )

 Điều kiện về văn bằng và thời gian thực hành chứng chỉ hành nghề dược đối với chủ cơ sở bán lẻ thuốc

 1. Chủ nhà thuốc ở các thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố, thị xã thuộc tỉnh phải có văn bằng Đại học dược và thời gian thực hành ít nhất 05 năm tại cơ sở dược hợp pháp;

Đối với các địa bàn khác phải có văn bằng Đại học dược thời gian thực hành ít nhất 02 năm tại cơ sở dược hợp pháp.Dược sĩ đại học tốt nghiệp hệ chuyên tu được đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề ngay sau khi tốt nghiệp;

 1. Chủ quầy thuốc phải có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên nghiệp dược trở lên và có thời gian thực hành ít nhất 02 năm tại cơ sở dược hợp pháp;
 2. Chủ đại lý bán thuốc của doanh nghiệp phải có văn bằng dược tá trở lên và thời gian thực hành ít nhất 02 năm tại cơ sở dược hợp pháp;
 3. Người quản lý tủ thuốc trạm y tế phải có trình độ chuyên môn từ dược tá trở lên và có thời gian thực hành về dược ít nhất 02 năm tại cơ sở dược hợp pháp; trường hợp chưa có người có trình độ chuyên môn từ dược tá trở lên thì phải có người có trình độ chuyên môn từ y sĩ trở lên đứng tên.

 Điều kiện về văn bằng và thời gian thực hành chứng chỉ hành nghề dược đối với người quản lý chuyên môn về dược của cơ sở sản xuất thuốc:

 1. Người quản lý chuyên môn về dược của doanh nghiệp sản xuất thuốc phải có bằng tốt nghiệp Đại học dược và có thời gian thực hành ít nhất 5 năm tại cơ sở dược hợp pháp
 2. Người quản lý chuyên môn về dược của doanh nghiệp sản xuất vắc xin, sinh phẩm y tế phải có bằng tốt nghiệp Đại học dược hoặc Đại học y hoặc Đại học chuyên ngành sinh vật và có thời gian thực hành ít nhất 05 năm tại cơ sở dược hợp pháp;
 3. Người quản lý chuyên môn về dược của hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể sản xuất dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu phải có một trong các văn bằng Đại học dược, Trung học dược, Đại học hoặc Trung học về y học cổ truyền, Lương Y, Lương dược, Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền và trình độ chuyên môn y dược học cổ truyền; và thời gian thực hành ít nhất 02 năm tại cơ sở dược hợp pháp.

Xem thêm :

·         Dược sĩ hướng dần thủ tục mở nhà thuốc

·         Dược sĩ hướng dẫn quy tắc giao tiếp trong nhà thuốc GPP

 

Điều kiện về văn bằng và thời gian thực hành chứng chỉ hành nghề dược đối với người quản lý chuyên môn về dược của doanh nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm thuốc:

 1. Người quản lý chuyên môn về dược của doanh nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm thuốc phải có văn bằng Đại học dược và thời gian thực hành ít nhất 05 năm tại cơ sở dược hợp pháp;
 2. Người quản lý chuyên môn về dược của doanh nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm vắc xin, sinh phẩm y tế phải có một trong các văn bằng Đại học dược, Đại học y hoặc Đại học chuyên ngành sinh vật và thời gian thực hành ít nhất 05 năm tại cơ sở dược hợp pháp.
Pin It

7 quan tâm đến “Chứng chỉ hành nghề Dược – Điều kiện cần nghề Dược

Để lại bình luận

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*