Xét tuyển cao đẳng dược 2017

Những quyền lợi khi làm sinh viên của Cao đẳng Y Dược Hà Nội – Được hưởng đày đủ chính sách hỗ trợ theo đúng quy định của nhà nước hiện hành. – Được tiếp xúc với những trang thiết bị giảng dạy, thực ...

Trượt tốt nghiệp THPT 2015 làm gì?

Hướng dẫn thủ tục dành cho bạn trượt tốt nghiệp. Bạn bị trượt tốt nghiệp THPT? Bạn vẫn muốn tiếp tục học, bạn có thể lựa chọn một trong các cách sau: 1. Học trung cấp dược 2. Học trung cấp điều dưỡng...