Trượt tốt nghiệp THPT 2016 – 2017 làm gì?

Hướng dẫn thủ tục dành cho bạn trượt tốt nghiệp.

Bạn bị trượt tốt nghiệp THPT? Bạn vẫn muốn tiếp tục học, bạn có thể lựa chọn một trong các cách sau:

1. Học trung cấp dược

2. Học trung cấp điều dưỡng

3. Làm việc tại nhật bản >>> Tham khảo tại đây

Sau khi tốt nghiệp các bạn được cấp bằng chính quy, có thể liên thông lên bất cứ trường đại học nào theo quy định của bộ.

Mọi thông tin liên hệ ban tư vấn.

Điện thoại: 04.399.555.33

Hotline: 0904991997

Pin It

Để lại bình luận

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*