CHỨNG CHỈ TIẾNG TRUNG HSK là gì?

Chứng chỉ tiếng trung HSK là chứng chỉ Hán Ngữ quốc tế, viết tắt của cụm từ Hanyu Shuiping Kaoshi (汉语水平考试) do Văn Phòng Hán Ngữ Trung Quốc tổ chức thi và cấp bằng. HSK là Kỳ thi sá...

Trung cấp Thú Y

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP THÚ Y NĂM 2018 Điện thoại tư vấn: 0904991997 CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TAO: Thú Y, Chăn nuôi thú y, Bác sỹ Thú y HÌNH THỨC TUYỂN SINH: Xét tuyển hồ sơ, không cần thi đầu vào ĐỐI...

Chứng chỉ phun thêu thẩm mỹ

Chửng chỉ phun thêu thẩm mỹ của Trường Trung Cấp Future Việt là chứng chỉ quốc gia được chấp nhận trên toàn quốc. Trường Trung Cấp Future Việt Nam Đào Tạo Dạy Học Nghề phun thêu thẩm mỹ và tổ chức th...