Thi tốt nghiệp THPT trong hai đợt

Năm 2021, kỳ thi tốt nghiệp THPT tiếp tục được tổ chức đợt 1 ngày 7-8/7, đợt 2 sẽ căn cứ tình hình dịch bệnh để quyết định sau. Ngày 17/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo chốt phương án tổ chức thi tốt nghiệp...