Nhiều đại học công lập lấy điểm sàn chỉ 15!!!

Học viện Phụ nữ Việt Nam, Đại học Điện lực đều lấy điểm sàn từ 15, tức trung bình 5 điểm/môn, có thể thấp hơn nếu thí sinh có điểm ưu tiên.

Theo thông báo ngày 6/8 của Học viện Phụ nữ Việt Nam, điểm sàn (ngưỡng tối thiểu để nộp hồ sơ xét tuyển) dành cho 11 ngành của trường từ 15 đến 19. Trong đó, năm ngành lấy ngưỡng thấp nhất gồm Giới và Phát triển, Công tác xã hội, Tâm lý học, Xã hội học, Công nghệ thông tin.

Mức sàn 15 điểm thuộc nhóm thấp nhất trong số trường đã công bố điểm sàn xét tuyển. Nếu chia trung bình, mỗi môn chỉ cần 5 điểm. Trường hợp có điểm ưu tiên, thí sinh đạt điểm thấp hơn 15 vẫn có thể đủ điều kiện xét tuyển.

Duy nhất tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) của ngành Quản trị kinh doanh lấy điểm 19. Tuy điểm sàn không cao, điểm chuẩn theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT của trường có thể tăng khoảng 1-3 điểm tùy ngành.

Năm nay, Học viện Phụ nữ Việt Nam tuyển 1.000 sinh viên theo ba thương thức xét tuyển thẳng, xét học bạ và dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT. Trường lấy điểm chuẩn 2020 là 14 và 17. Tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) của hai ngành Truyền thông đa phương tiện, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành lấy đầu vào cao nhất, còn lại đều 14-16.

Đại học Điện lực cũng lấy mức sàn từ 15 đến 18, trong đó chỉ ba ngành lấy mức 18 gồm: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh. Một ngành có điểm sàn 17 là Công nghệ kỹ thuật và tự động hóa.

Còn lại, hầu hết lấy điểm sàn 15-16. Đây cũng là mức điểm sàn của năm ngoái, thuộc nhóm trường công lập có điểm sàn thấp nhất.

Đại học Điện lực tuyển 3.640 sinh viên năm học 2021-2022, trong đó 1.395 chỉ tiêu cho phương thức xét học bạ. Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình ba môn trong tổ hợp của ba năm THPT (không môn nào dưới 6) và điểm ưu tiên.

Cuối tháng 6, trường đã công bố điểm chuẩn học bạ, phổ biến 18-20, riêng Công nghệ thông tin vượt trội – 22. Ngành này luôn có điểm chuẩn tương đối cao ở nhiều trường đào tạo kỹ thuật.

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cũng lấy duy nhất mức 15 làm điểm sàn cho phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. 18 là điểm sàn xét học bạ. Mức sàn 15 điểm được trường duy trì trong ba năm liên tiếp.

Tuy điểm sàn không tăng, việc trường xét tuyển một số tổ hợp có môn tiếng Anh, Giáo dục công dân như D66 (Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh), A07 (Toán, Địa, Giáo dục công dân), C20 (Văn, Địa, Giáo dục công dân) có thể khiến điểm chuẩn tăng. Bởi hai môn này đều có kết quả thi tốt nghiệp THPT tốt. Điểm trung bình tiếng Anh là 5,84, Giáo dục công dân 8,37, đều có “mưa” điểm 10.

Chỉ tiêu năm 2021 của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam là 1.400. Điểm chuẩn năm ngoái ở hai mức 15 và 17. Luật và Quan hệ công chúng lấy 17, còn lại 15.

Pin It

Để lại bình luận

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*