Bạn muốn biết về nghề bộ đội

Danh mục một số trường đào tạo trong quân đội

 1. Các Học viện
 • Học viện Quốc phòng

 • Học viện Lục quân

 • Học viện Chính trị quân sự

 • Học viện Hậu cần

 • Học viện Kỹ thuật quân sự.

 • Học viện Khoa học quân sự

 • Học viện Quân y

 • Học viện Hải quân

 • Học viện Phòng không – không quân

 • Học viện Biên phòng

 1. Các trường sĩ quan và Cao đẳng
 • Trường Sĩ quan Lục quân 1.

 • Trường Sĩ quan Lục quân 2

 • Trường Sĩ quan Tăng – Thiết giáp

 • Trường Sĩ quan Pháo binh

 • Trường Sĩ quan Công binh

 • Trường Sĩ quan Phòng hóa

 • Trường Sĩ quan Đặc công

 • Trường Sĩ quan chỉ huy Kỹ thuật Thông tin

 • Trường Sĩ quan Không quân

 • Trường cao đẳng kỹ thuật Vin-hem Pích

 • Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Quân đội

 1. Trường Trung học chuyên nghiệp, sơ cấp
 • Trường Trung học kỹ thuật Xe máy

 • Trường Trung học Trinh sát

 • Trường Trung học kỹ thuật Quân khí

 • Trường Trung học kỹ thuật Mật mã

 • Trường Trung học kỹ thuật Phòng không – Không quân

 • Trường Trung học Cầu đường và Dạy nghề

 • Trường Trung học Công nghiệp Quốc phòng

 • Trường Trung học kỹ thuật Hải quân

 • Trường Trung học Biên phòng

 • Trường Trung học Quân y II

 • Trường Sơ cấp kỹ thuật Tăng – Thiết giáp

 • Trường Sơ cấp kỹ thuật Công binh

 • Trường Nuôi chó nghiệp vụ

Ngoài ra, còn có: các trường quân sự quân khu, quân đoàn; trường quân sự tỉnh, thành phố…

Pin It

Để lại bình luận

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*