Bạn muốn biết về nghề bộ đội

Danh mục một số trường đào tạo trong quân đội Các Học viện Học viện Quốc phòng Học viện Lục quân Học viện Chính trị quân sự Học viện Hậu cần Học viện Kỹ thuật quân sự. Học viện Khoa học quân sự Học v...

Vì sao nghề bộ đội hấp dẫn bạn?

Mang niềm tự hào của cả dân tộc Hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ” đã trở thành biểu tượng cao đẹp trong lòng nhân dân Việt Nam về những người chiến sĩ “của dân, do dân, vì dân. Được cầm súng chiến đấu bảo vệ t...