Giới thiệu về ngành luật

Luật pháp là các quy đinh do Nhà nước ban hành mà mọi người dân, mọi tổ chức đều phải tuân thủ để đảm bảo duy trì trật tự tốt đẹp của xã hội. Nghề luật là một khái niệm mang tính tương đối, được sử d...

Bạn muốn biết về nghề bộ đội

Danh mục một số trường đào tạo trong quân đội Các Học viện Học viện Quốc phòng Học viện Lục quân Học viện Chính trị quân sự Học viện Hậu cần Học viện Kỹ thuật quân sự. Học viện Khoa học quân sự Học v...

Vì sao nghề bộ đội hấp dẫn bạn?

Mang niềm tự hào của cả dân tộc Hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ” đã trở thành biểu tượng cao đẹp trong lòng nhân dân Việt Nam về những người chiến sĩ “của dân, do dân, vì dân. Được cầm súng chiến đấu bảo vệ t...

Ngành công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin (CNTT) sử dụng hệ thống các thiết bị và máy tính (bao gồm phần cứng, phần mềm) để cung cấp một giải pháp xử lý thông tin trên nền công nghệ cho các cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Gi...