Thời khóa biểu Trung cấp Dược – Trung cấp Y – Trung cấp điều dưỡng năm 2015

Lịch Học Lớp Dược sĩ Ds09H1 (học buổi sáng)

Lịch Học Lớp Y sĩ Ys09H2 (học buổi chiều)

Lịch Học Lớp Điều Dưỡng ĐD09H4 + ĐD09H-VB2 + ĐD09H-CĐVB2 (thứ 7 chủ nhật)

Lịch Học Lớp Y sĩ Ys09H4 + Ys09HVB2 + Ys09H- CĐVB2 (thứ 7 chủ nhật)

Lịch học lớp Dược: Ds09H3 (Buổi tối)

Lịch học lớp Dược sĩ: DS09H-VB2 + DS09H-CĐVB2 + DS09H4 (T7&CN)

 

>>> Xét tuyển trung cấp điều dưỡng đa khoa 2015

>>> Trường Trung cấp Y khoa Pasteur xét tuyển trung cấp chuyên nghiệp 2015

Pin It

1 quan tâm “Thời khóa biểu Trung cấp Dược – Trung cấp Y – Trung cấp điều dưỡng năm 2015

Để lại bình luận

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*