Văn bằng 2 trung cấp dược học 1 năm

Trung Cấp Dược văn bằng 2 là gì? Là người đăng ký học đã trải và có bằng từ  TCCN trở lên muốn học thêm bẳng Trung cấp dược. Để có bằng trung cấp dược này người học sẽ phải học 1 năm. Đây là chương t...

Nghề dược – Học ở đâu?

Ở nước ta, công tác đào tạo y dược đã có lịch sử gần một trăm năm và phát triển tương đối toàn diện. Bạn có thể học để trở thành dược sĩ tại Trường Đại học Dược Hà Nội, Trường Đại học Y Dược Tp. Hồ C...