Học viện Báo chí thi môn năng khiếu như thế nào?

Thí sinh thi nhóm ngành báo chí phải làm thêm bài Năng khiếu. Thí sinh dự thi chuyên ngành Quay phim truyền hình phải có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh, dị tật về mắt, ngoại hình phù hợp, nam cao 1m65, nữ cao 1m60 trở lên.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển sinh đại học 2015 trong cả nước bằng cách xét tuyển theo 3 nhóm ngành căn cứ kết quả thi THPT quốc gia. Thí sinh tham dự xét tuyển cần thỏa mãn điều kiện: Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm THPT đạt 6 trở lên; Hạnh kiểm 3 năm THPT xếp loại Khá trở lên; Điểm trung bình các môn thi THPT quốc gia đạt 6 trở lên (theo thang điểm 10).
thi nang khieu truong bao chi
Thí sinh muốn thi vào nhóm ngành báo chí phải thi thêm môn Năng khiếu báo chí.
Thí sinh đăng ký thi ngành Báo chí phải thi thêm môn Năng khiếu báo chí. Môn này có bài thi trắc nghiệm (3 điểm) gồm 30 câu hỏi với thời gian làm bài 30 phút, mục đích là kiểm tra hiểu biết chung về các vấn đề đời sống xã hội. Phần thứ hai là bài thi tự luận (7 điểm) gồm 2 câu hỏi với thời gian làm bài 120 phút.Cụ thể, câu 1 (3 điểm) nhằm đánh giá năng lực xử lý, biểu đạt thông tin và sử dụng ngôn ngữ trong xây dựng, hoàn thiện văn bản. Dạng thức đề thi có thể là cung cấp một văn bản báo chí có lỗi sai (về quan điểm chính trị, cấu trúc văn bản, về tính logic, về văn phong, về cách sử dụng ngôn từ…) yêu cầu thí sinh sửa chữa và hoàn thiện văn bản theo cách của mình.

Câu 2 (4 điểm) sẽ đánh giá năng lực phát hiện vấn đề và thể hiện quan điểm cá nhân. Dạng thức đề thi có thể là cung cấp thông tin về một vấn đề, một sự kiện, yêu cầu thí sinh viết một bài luận tối đa là 500 từ.

Tổng thời gian làm bài thi Năng khiếu báo chí là 150 phút. Bài kiểm tra Năng khiếu do Học viện ra đề và tổ chức chấm thi.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền xác định điểm trúng tuyển theo ngành, chuyên ngành dựa trên tổng điểm các môn thi quy định cho từng nhóm ngành xếp từ cao xuống thấp. Các môn thi thuộc nhóm ngành 1, nhóm ngành 2 tính hệ số 1, môn Tiếng Anh thuộc nhóm ngành 3 tính hệ số 2.

Các nhóm ngành phân như sau: Ngành Triết học gồm 2 chuyên ngành: Triết học Mác – Lênin; Chủ nghĩa xã hội khoa học. Ngành Kinh tế gồm 2 chuyên ngành: Kinh tế chính trị Mác – Lênin; Quản lý kinh tế. Ngành Chính trị học gồm 7 chuyên ngành: Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa; Chính trị phát triển; Quản lý xã hội; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Văn hóa phát triển; Chính sách công; Khoa học quản lý nhà nước.

Ngành Báo chí gồm 7 chuyên ngành: Báo in; Ảnh báo chí; Báo phát thanh; Báo truyền hình; Quay phim truyền hình; Báo mạng điện tử; Báo chí đa phương tiện. Ngành Quan hệ quốc tế gồm 2 chuyên ngành: Thông tin đối ngoại; Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế.

Khi đăng ký dự thi, thí sinh cần đăng ký mã chuyên ngành dự thi.
Nhóm ngành 1: Học viện nhận hồ sơ xét tuyển ngay sau khi có kết quả thi THPT quốc gia và sẽ kết thúc nhận hồ sơ trước 10 ngày so với thời hạn xét tuyển đợt 1 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (dự kiến kết thúc nhận hồ sơ vào ngày 10/8).

Trường dự kiến tổ chức thi môn Năng khiếu báo chí vào ngày 12/8, công bố danh sách thí sinh trúng tuyển dự kiến vào ngày 15/8. Trả hồ sơ đăng ký xét tuyển cho thí sinh không trúng tuyển ngành Báo chí dự kiến từ 16-20/8 (dự kiến 5 ngày cuối theo lịch xét tuyển đợt 1 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) để những em không đỗ có thể rút hồ sơ để đăng ký vào trường khác (nếu có nhu cầu).

Nhóm ngành 2, nhóm ngành 3 thì quy trình xét tuyển, hồ sơ và thời gian xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục. Sau khi công bố kết quả xét tuyển đợt 1, nếu còn chỉ tiêu Học viện sẽ thông báo lịch xét tuyển đợt 2.

Sinh viên học các chuyên ngành đào tạo giảng viên lý luận chính trị (Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh) được miễn học phí. Thí sinh dự thi các chuyên ngành này không nói ngọng, nói lắp, không bị dị tật về ngoại hình.

Thí sinh dự thi chuyên ngành Quay phim truyền hình phải có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh, dị tật về mắt, ngoại hình phù hợp (nam cao 1m65, nữ cao 1m60 trở lên).
Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Báo chí tuyên truyền

TT Tên Trường
Ngành Học
Mã Ngành Mã Chuyên Ngành Chỉ Tiêu
(Dự Kiến)
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN (HBT) 1550
1 Báo chí, chuyên ngành Báo in D320101 602 Nhóm 1:
– Văn, Năng khiếu báo chí, Toán
– Văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử
– Văn, Năng khiếu báo chí, tiếng Anh
100
2 Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí D320101 603 45
3 Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh D320101 604 50
4 Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình D320101 605 100
5 Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình D320101 606 40
6 Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử D320101 607 50
7 Báo chí, chuyên ngành Báo chí đa phương tiện D320101 608 50
8 Triết học, chuyên ngành Triết học Mác – Lênin D220301 524 Nhóm 2:
– Văn, Toán, Lịch sử
– Văn, Toán, Địa lý
– Văn, Toán, tiếng Anh
50
9 Triết học, chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học D220301 525 50
10 Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế chính trị D310101 526 50
11 Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế D310101 527 50
12 Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam D220310 50
13 Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước D310202 50
14 Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa D310201 530 110
15 Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển D310201 531 55
16 Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội D310201 532 55
17 Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh D310201 533 55
18 Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển D310201 535 50
19 Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công D310201 536 55
20 Chính trị học, chuyên ngành Khoa học Quản lý nhà nước D310201 537 55
21 Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản D320401 50
22 Xã hội học D310301 50
23 Công tác xã hội D760101 50
24 Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại D310206 610 Nhóm 3:
– ANH, Văn, Toán
– ANH, Văn, Lịch sử
– ANH, Văn, Địa lý
50
25 Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế D310206 611 50
26 Quan hệ công chúng D360708 50
27 Quảng cáo D320110 40
28 Ngôn ngữ Anh D220201 40
Theo VnExpress
Pin It

4 quan tâm đến “Học viện Báo chí thi môn năng khiếu như thế nào?

Để lại bình luận

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*