Hàng loạt sai phạm về đào tạo của trường ĐH Y Dược Hải phòng

Ngày 13/2, Thanh tra Bộ GD-ĐT đã chính thức công bố kết luận thanh tra về hoạt động tuyển sinh, đào tạo, liên kết đào tạo của Trường ĐH Y Dược Hải phòng từ năm 2010 đến nay.

9 sai phạm

Theo kết luận thanh tra, năm 2012, Bộ GD-ĐT đã tổ chức thanh tra hoạt động liên kết đào tạo của một số trường trong đó có trường ĐH Y Hải phòng và đã có kết luận chỉ ra một số sai phạm trong hoạt động liên kết đào tạo của trường ĐH Y Hải phòng với trường ĐH Thái Nguyên, kiến nghị xử lý theo pháp luật. Tuy nhiên, trường ĐH Y Hải phòng chưa thực hiện đúng kiến nghị trong Kết luận thanh tra.

Cuối năm 2014, công an Hải phòng phát hiện một số sinh viên thuộc chương trình liên kết đào tạo của trường ĐH Y Dược Hải phòng có sai phạm trong kê khai hồ sơ để được dự thi liên thông và đã báo cáo UBND Tp. Hải phòng để xử lý theo quy định của pháp luật. Theo đó, ngày 26/11/2011, trường ĐH Y Dược – ĐH Thái Nguyên đã có quyết định dừng thi tốt nghiệp đối với 22 sinh viên.

Trong bản kết luận, thanh tra Bộ GD-ĐT đã chỉ rõ những thiếu sót, sai phạm của trường ĐH Y Hải Phòng là việc kê khai đội ngũ giảng viên và diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo của trường để tính tiêu chí xác định chỉ tiêu chưa chính xác theo quy định; chưa thực hiện việc chuyển đổi mã ngành đào tạo trình độ đại học theo quy định; chưa xây dựng quy định về dào tạo theo hệ thống tín chỉ của trường theo quy định. Chưa công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo theo quy định.

Thông báo tuyển sinh trình độ đại học ngành Xét nghiệm Y học không đúng tên ngành theo Quyết định cho phép. Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ chưa đúng quy định.

Năm 2013, trường thực hiện việc xét duyệt hồ sơ thí sinh dự thi thạc sĩ và nghiên cứu sinh nhưng chưa thấy có biên bản chi tiết việc này. Có 16 thí sinh dự thi trình độ thạc sĩ chưa đủ thâm niên công tác; 10 thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh chưa có văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định. Thành lập ban chấm thi chưa đúng quy định; chưa thực hiện đúng quy trình chấm thi.

Một số đối tượng tuyển sinh liên kết đào tạo liên thông theo địa chỉ từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học ngành Dược với trường ĐH Y Dược – ĐH Thái Nguyên và đào tạo theo địa chỉ cho Quân khu 3, trình độ ĐH ngành Bác sĩ đa khoa chưa đúng quy định.

Chưa thực hiện công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của trường các nội dung thông tin về đào tạo liên thông theo quy định.

Mẫu số cấp phát văn bằng, chứng chỉ chưa đúng theo quy định. Hợp đồng liên kết đào tạo chưa đúng trách nhiệm; Chưa thực hiện nghiêm Kết luận thanh tra của Bộ GD-ĐT trong việc rà soát đối tượng tuyển sinh và trách nhiệm của các bên tham gia liên kết đào tạo theo Hợp đồng liên kết.

Sẽ hủy kết quả trúng tuyển với nghiên cứu sinh

Việc để xảy ra các thiếu xót, sai phạm trong công tác tuyển sinh, đào tạo, liên kết đào tạo nêu trên, Thanh tra Bộ GD-ĐT cho rằng thuộc trách nhiệm Hiệu trưởng trường ĐH Y Dược Hải Phòng, Phó Hiệu trưởng được phân công phụ trách, phòng đào tạo, phòng sau đào tạo, các đơn vị cá nhân có liên quan thuộc trường ĐH Y Dược Hải Phòng; Hiệu trưởng và cán bộ có liên quan thuộc trường ĐH Y Dược – ĐH Thái Nguyên và một số đơn vị có liên quan khác.

Theo đó, Thanh tra Bộ GD-ĐT có kiến nghị các biện pháp xử lý như sau:

Đối với trường ĐH Y Dược Hải phòng: Xây dựng quy định về đào tạo tín chỉ theo quy định; Với nghiên cứu sinh chưa có văn bằng chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định bổ sung minh chứng về năng lực ngoại ngữ theo đúng quy định trước ngày 30/7/2015. Nếu các nghiên cứu sinh không cung cấp được minh chứng về năng lực ngoại ngữ theo quy định thì hủy kết quả trúng tuyển.

Báo cáo giải trình và đề xuất hướng xử lý đối với 16 thí sinh dự thi trình độ thạc sĩ chưa đủ thâm niên công tác theo thông báo tuyển sinh và đề án mở ngành của trường. Thực hiện chuyển đổi mã ngành theo quy định.

Yêu cầu các giảng viên bổ sung chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định; thực hiện chấm thi tuyển sinh hệ liên thông theo quy định của quy chế; tổ chức việc công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp theo quy định…

Thực hiện thông báo số 28/TB-BGDDT ngày 14/1/2015 của Bộ GD-ĐT về việc xử lý sai phạm trong hoạt động liên kết đào tạo liên thông theo địa chỉ giữa trường ĐH Y Dược – ĐH Thái Nguyên và trường ĐH Y Dược Hải Phòng. Hoàn thiện thủ tục pháp lý lớp liên kết đào tạo đặt tại địa phương để thực hiện theo quy định trước ngày 30/3/2015. Những lớp không đảm bảo điều kiện theo quy định phải đưa về trụ sở chính của trường để tổ chức đào tạo.

Thanh tra Bộ GD-Đ T yêu cầu trường ĐH Y Dược Hải Phòng và ĐH Y Dược – ĐH Thái Nguyên, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân để xảy ra thiếu sót, sai phạm nêu trên, báo cáo kết quả khắc phục các hạn chế, thiếu sót, sai phạm đã được nêu trong kết luận thanh tra về Thanh tra bộ GD-ĐT trước ngày 30/3/2015.

Đối với trường CĐ Nghề số 3 – Bộ Quốc Phòng, thanh tra Bộ GD-ĐT đề nghị báo cáo Quân khu 3 bổ sung cam kết bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp của những thí sinh đào tạo theo địa chỉ sử dụng mà Quân khu 3 đã phê duyệt cử đi học tất cả các hệ đào tạo. Đồng thời, có biện pháp khắc phục các hạn chế, thiếu sót, sai phạm đã được nêu trong kết luận thanh tra; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân để xảy ra thiếu sót, sai phạm nói trên.

Thanh tra Bộ GD cũng đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của Hiệu trưởng và cán bộ của trường ĐH Y Dược Hải phòng thuộc quyền quản lý của Bộ về các thiếu sót, sai phạm nêu trên…

Đối với ĐH Thái Nguyên, Thanh tra Bộ GD-ĐT đề nghị ĐH Thái Nguyên chỉ đạo trường ĐH Y Dược – ĐH Thái nguyên thực hiện tại kết luận thông báo số 28/TB-BGĐT ngày 14/1/2015; tăng cường thanh tra, kiểm tra, rà soát toàn bộ hoạt động tuyển sinh, đào tạo, liên kết đào tạo các ngành Y, Dược của trường ĐH Y Dược – ĐH Thái Nguyên. Chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của Hiệu trưởng, cán bộ của trường ĐH Y Dược – ĐH Thái Nguyên, tổ chức và cá nhân có liên quan theo thẩm quyền. Rà soát xử lý những trường hợp thí sinh vi phạm quy chế đào tạo liên thông tương tự những trường hợp đã xảy ra đối với chương trình liên kết đào tạo với trường ĐH Y Dược Hải Phòng.

Về phía Bộ GD-ĐT, thanh tra bộ đề nghị tổ chức thanh tra, kiểm tra rà soát toàn bộ hoạt động tuyển sinh, đào tạo, liên kết đào tạo các ngành Y, Dược của các trường.

Pin It

Để lại bình luận

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*