Dùng thuốc kháng sinh cho trẻ nhỏ

Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Sáng Kháng sinh là một vũ khí lợi hại để chữa các bệnh nhiễm khuẩn. Tuy nhiên, chúng ta cần thấy hết những phản ứng và tác phụ của nó đối với người bệnh nhất là đối với trẻ em. Tr...

Nghề dược:: Quyết định ở bạn

Chào mừng bạn, dược sĩ tài năng trong tương lai. Đây là hàng ghế dành cho chính bạn, những người quyết định ở lại toa tàu này. Thật khó nói lịch sử ngành dược được bắt đầu chính xác từ bao giờ. Từ xa...