Đại học Kinh tế Quốc dân sửa đổi thông tin tuyển sinh

Đại học Kinh tế quốc dân bổ sung các tiêu chí xét tuyển phụ trong trường hợp nhiều thí sinh bằng điểm khi chỉ tiêu tuyển sinh của trường đã hết.

Đại học Kinh tế quốc dân vừa công bố chính thức phương án xét tuyển vào đại học chính quy của trường năm 2015. Theo đó, điểm trúng tuyển vào từng ngành của trường sẽ cao hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ ít nhất 2 điểm. Trường bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 từ ngày 1 – 20/8.

Đại học Kinh tế quốc dân cũng thông báo, ngày 6/3, trường đã công khai thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2015 trên cổng thông tin điện tử và trong cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015”. Tuy nhiên, theo hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của Bộ Giáo dục, trường bổ sung một số nội dung.

Trước đây, trường thông báo trong xét tuyển đợt 1 xét ngành nguyện vọng 1 trước. Tại mức điểm trúng tuyển vào từng ngành, nếu còn chỉ tiêu sẽ xét tiếp ngành NV2 cho những thí sinh có đăng ký NV2 và xét tượng tự như vậy đối với ngành NV3, ngành NV4.

Nay Đại học Kinh tế quốc dân sửa thông tin này thành: Trong xét tuyển đợt 1, thí sinh được đăng ký tối đa 4 ngành, xếp thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4. Các nguyên vọng (từ 1 đến 4) của thí sinh có giá trị xét tuyển như nhau. Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng trước thì không được xét tiếp nguyện vọng sau.

Bên cạnh đó, trường cũng bổ sung tiêu chí xét tuyển phụ. Trong trường hợp tại mức điểm xét tuyển nhất định, số lượng thí sinh trúng tuyển nhiều hơn chỉ tiêu và nếu lấy tăng lên 0,25 điểm thì số thí sinh trúng tuyển lại thiếu so với chỉ tiêu, Trường sử dụng tiêu chí xét tuyển phụ sau:

Tiêu chí phụ 1

Ngành/chương trình Tiêu chí phụ 1
Ngôn ngữ Anh và POHE Điểm môn chính là môn Tiếng Anh
Các ngành còn lại Điểm môn Toán

Tiêu chí phụ 2

Sau khi sử dụng tiêu chí phụ 1, số thí sinh trúng tuyển vẫn còn vẫn còn cao hơn so với chỉ tiêu quá 5% (nếu chỉ tiêu > 200) hoặc 8% nếu chỉ tiêu =

Ngành/chương trình Tiêu chí phụ 2
1. Ngôn ngữ Anh và POHE Điểm môn Toán
2. Các ngành còn lại Tiêu chí phụ 2
2.1 – Xét theo tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) Điểm môn Vật lý
2.2 – Xét theo tổ hợp A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) hoặc tổ hợp D1 (Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn) Điểm môn Tiếng Anh
2.3 – Xét theo tổ hợp B00 (Toán. Hóa học, Sinh học) Điểm môn Hóa học

Nếu sau khi đã sử dụng tiêu chí phụ 2, số thí sinh trúng tuyển vào ngành vẫn cao hơn quá 5%  so với chỉ tiêu, thì điểm chuẩn sẽ lấy tăng thêm 0.25 điểm.

ĐH Kinh tế quốc dân cũng thông báo công khai mức học phí hệ chính quy năm học 2015 – 2016

Đơn vị tính: đồng

STT

Nhóm chuyên ngành

Mức học phí/tháng

Mức học phí/năm học

Mức học phí/tín chỉ

1

Nhóm 1 gồm các chuyên ngành: Tin học kinh tế, Hệ thống thông tin quản lý, Công nghệ thông tin, Kinh tế học, Kinh tế nông nghiệp và PTNT, Kinh tế tài nguyên, Kinh tế bất động sản và địa chính, Kinh doanh bất động sản, Luật kinh doanh, Luật kinh doanh quốc tế, Thống kê kinh tế xã hội và Thống kê kinh doanh

950.000

9500.000

295.000

2

Nhóm 2 gồm các chuyên ngành còn lại không thuộc nhóm 1 và nhóm 3

1.150.000

11.500.000

355.000

3

Nhóm 3 gồm các chuyên ngành: Kế toán tổng, Kiểm toán, Kinh tế đầu tư và Kinh tế quốc tế, Tài chính doanh nghiệp

1.350.000

13.500.000

415.000

Pin It

Để lại bình luận

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*