TẠI SAO NÊN DU HỌC ÚC ???

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2016 có khoảng 130.000 công dân Việt Nam đang học tập tại nước ngoài. Trong số đó, có 31.000 du học sinh đang học tập tại Australia, xếp thứ 2 trong số c...