Trượt tốt nghiệp THPT 2015 làm gì?

Hướng dẫn thủ tục dành cho bạn trượt tốt nghiệp. Bạn bị trượt tốt nghiệp THPT? Bạn vẫn muốn tiếp tục học, bạn có thể lựa chọn một trong các cách sau: 1. Học trung cấp dược 2. Học trung cấp điều dưỡng...
trường y dược

Cao đẳng dược tại Hà Nội

Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ là trường công lập được thành lập vào năm 1960 theo thông tư số 22/TT-BYT của Bộ Y tế. Trải qua hơn 50 năm trưởng thành và phát triển, Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ đã đào...