Tuyển sinh 2015: Chính phủ giao Bộ GD-ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh Cao đẳng

Ngày 9/2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đồng ý để Bộ GD-ĐT hướng dẫn việc tuyển sinh đào tạo bậc cao đẳng và liên thông trình độ ĐH, CĐ năm 2015 như tờ trình mà Bộ GD-ĐT đã đề nghị.

Trong tuần này, Bộ GD-ĐT sẽ ban hành Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ 2015.

Theo tờ trình của Bộ GD-ĐT gửi Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tuyển sinh ĐH,CĐ 2015:  Để kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) năm 2015 có thể bắt đầu từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 như dự kiến, Bộ GD-ĐT cần phải ban hành các văn bản pháp quy, bao gồm:

Ban hành Quy chế thi THPT quốc gia và Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy: Dự thảo các quy chế này đã được gửi tới các trường ĐH, CĐ, các trường THPT và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân làm cơ sở để hoàn thiện và ban hành trong những tuần đầu tháng 02 năm 2015.

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ GD-ĐT quy định về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học (do quy định trong Thông tư này về người tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chưa đủ 36 tháng phải đăng kí dự thi kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy không còn phù hợp với việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia).

can-trong-81719

Liên quan đến vấn đề này, Bộ GD-ĐT báo cáo Thủ tướng Chính phủ là Luật giáo dục nghề nghiệp bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2015, trong đó có một số điểm khác biệt so với Luật Giáo dục và Luật Giáo dục Đại học hiện hành. Cụ thể, theo Luật giáo dục đại học hiện hành (Điều 36), Giáo dục đại học bao gồm trình độ cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ. Trong khi đó, theo Luật giáo dục nghề nghiệp (điểm d, khoản 1 Điều 76), Giáo dục đại học không bao gồm trình độ cao đẳng;

Theo quy định của Luật giáo dục đại học hiện hành (khoản 3 Điều 34), tuyển sinh CĐ được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy do Bộ GDĐT ban hành. Trong khi đó, theo Luật giáo dục nghề nghiệp, tuyển sinh đối với giáo dục nghề nghiệp (trong đó có tuyển sinh CĐ) được quy định tại Điều 32;

Theo quy định của Luật giáo dục đại học hiện hành (khoản 4 Điều 37), Bộ GD-ĐT ban hành quy chế đào tạo (trong đó có đào tạo liên thông). Trong khi đó theo Luật giáo dục nghề nghiệp (khoản 3 Điều 9), đào tạo liên thông giữa các trình độ đào tạo của giáo dục nghề nghiệp với các trình độ đào tạo của giáo dục đại học thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay Chính phủ chưa giao cơ quan phụ trách giáo dục nghề nghiệp cũng như hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp chưa được ban hành, trong khi thời gian đăng kí dự thi của thí sinh đã tới gần.

Vì vậy, để kỳ thi THPT quốc gia và công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2015 diễn ra đúng thời gian đã định, Bộ GD-ĐT đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét: Tuyển sinh hệ Cao đẳng năm 2015 vẫn theo quy định của Luật Giáo dục Đại học và cho phép Bộ GD-ĐT được ban hành Quy chế tuyển sinh ĐH có cả phần tuyển sinh CĐ như những năm trước.

Cho phép Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ GDĐT quy định về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học.

Ngày 9/2, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã đồng ý để Bộ GD-ĐT hướng dẫn việc tuyển sinh đào tạo bậc cao đẳng và liên thông trình độ ĐH,CĐ năm 2015 như tờ trình mà Bộ GD-ĐT đã đề nghị.

>>> Cao đẳng dược tuyển sinh 2015

>>> Trung cấp dược tuyển sinh 2015

>>> Trung cấp dược buổi tối

Hồng Hạnh

Pin It

Để lại bình luận

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*