Ngành Dược của Đại học Y Hải Phòng xét tuyển 2016 với 850 chỉ tiêu

Đại học Y dược Hải Phòng sẽ tuyển 850 sinh viên cho năm học 2016 với phương thức xét tuyển dựa theo kết quả thi THPT quốc gia.
40 đại học công bố phương án tuyển sinh năm 2016  /  Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển sinh bằng phỏng vấn trực tiếp
Thông tin tuyển sinh năm 2016 của Đại học Y dược Hải Phòng nêu rõ, nhà trường sẽ tuyển 850 chỉ tiêu đào tạo Đại học hệ chính quy ở 7 ngành đào tạo: đa khoa, dự phòng, cổ truyền, răng-hàm-mặt, điều dưỡng, xét nghiệm y học, dược học. Ngành Y đa khoa chiếm số lượng chỉ tiêu đông nhất là 450.

Phương thức tuyển sinh của trường là dựa vào kết quả thi THPT quốc gia. Trừ ngành Dược học xét tuyển theo các môn thi: Toán, Hóa học, Vật lý, những ngành còn lại đều có môn thi sử dụng để xét tuyển là Toán, Hóa học, Sinh học.

Đại học Y dược Hải Phòng năm 2016 tuyển sinh 850 chỉ tiêu ở 7 ngành đào tạo.
Đại học Y tế Công cộng tuyển sinh cho năm 2016 dự kiến là 200 chỉ tiêu. Trong đó, ngành đào tạo y tế công cộng chiếm 170 chỉ tiêu, xét nghiệm y học dự phòng 30 chỉ tiêu. Phương thức tuyển sinh của trường dự theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia của thí sinh ở các môn: Toán, Hóa, Sinh học.

Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2016 vẫn là trường có chỉ tiêu tuyển sinh (dự kiến) ở nhóm cao nhất cả nước với 7.900 sinh viên, trong đó bậc Đại học là 6.500 chỉ tiêu, bậc Cao đẳng 1.400 chỉ tiêu.

sinh-vien-y-3370-1454296050

Trường tuyển sinh theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

Tổ hợp các nhóm môn thi mà Đại học Công nghiệp Hà Nội sử dụng để xét tuyển gồm các khối truyền thống: A (Toán, Vật lý, Hóa học); B (Toán, Hóa học, Sinh học); C (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý); D (Toán, Ngữ văn, tiếng Anh) và các nhóm môn: Toán, Vật lý, tiếng Anh; Toán, Hóa học, tiếng Anh; Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh.

Đại học Điện lực tuyển sinh 1850 chỉ tiêu hệ đại học, 200 chỉ tiêu hệ cao đẳng.

Phương thức tuyển sinh là xét tuyển thông qua kết quả của thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 do các trường Đại học tổ chức, theo tổ hợp từng khối thi: A (Toán, Vật lý, Hóa học), A1 (Toán, Vật lý, Anh văn), D7 (Toán, Hóa học, Anh văn), D1 (Toán, Ngữ văn, Anh văn) và theo từng chuyên ngành đào tạo (có tính cả điểm ưu tiên). Công thức tính điểm xét tuyển:

Điểm xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm thi 3 môn THPT theo Khối thi (ĐTTHPT) + Điểm ưu tiên (ĐƯT)
Trong đó, điểm thi THPT năm 2016 phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo Quy định của Bộ Giáo dục, điểm ưu tiên (ĐƯT): Áp dụng theo quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2016 (Đối tượng ưu tiên và Khu vực ưu tiên) của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đại học Điện lực xét những thí sinh có điểm xét tuyển (ĐXT) đạt các yêu cầu nói trên theo nguyên tắc từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu xét tuyển của từng chuyên ngành đào tạo.

Nếu có nhiều thí sinh cùng điểm xét tuyển mà ở mức điểm xét tuyển này làm cho số thí sinh trúng tuyển vượt hơn 5% so với chỉ tiêu của chuyên ngành thì sẽ sử dụng thêm tiêu chí phụ khi xét tuyển: Ưu tiên điểm thi môn Toán. (Chi tiết xem tại đây).

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam có chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 là 500 sinh viên ở 3 ngành đào tạo: Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; công tác thanh thiếu niên; công tác xã hội. Trường sử dụng phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia đối với các thí sinh dự thi tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì. Các nhóm môn thi xét tuyển gồm: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; Toán, Ngữ văn, Anh văn; Toán, Ngữ văn, Lịch sử.

Quỳnh Trang

Pin It

Để lại bình luận

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*