Hỏi: Có được dùng đồng thời quyền tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào 2 trường?

Em được giải 3 Quốc gia môn tiếng Anh và em muốn dùng quyền ưu tiên xét tuyển để vào trường Đại học Ngoại Thương, nhưng vì lo thi không đủ điểm bảo đảm chất lượng đầu vào (do năm nay thay đổi nhiều), em muốn dùng cả quyền tuyển thẳng vào trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Vậy xin hỏi em có thể vừa dùng quyền tuyển thẳng vào Đại học Ngoại ngữ, vừa dùng quyền ưu tiên xét tuyển vào Ngoại Thương được không ạ?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Nếu phù hợp với quy định cụ thể của mỗi trường, học sinh Nông Nhật Quang có thể dùng quyền ưu tiên xét tuyển để vào trường Đại học Ngoại Thương và quyền tuyển thẳng vào trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

Pin It

Để lại bình luận

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*