sinh viên điều dưỡng

Tuyển sinh Đại Học Dược

Đại học Dược Thông báo tuyển sinh – Chỉ tiêu: 200 (Chỉ tiêu ngoài ngân sách). – Thời gian đào tạo và học phí : 05 năm cho một khoá học, học phí theo quy định hiện hành của Nhà nước, kinh ...