Đề án tuyển sinh 2015 của Đại học Đông Đô

PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

I. Phương thức tuyển sinh

Có hai phương thức tuyển sinh:

 •  Xét tuyển dựa vào kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia với mức điểm tối thiểu theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 • Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc phổ thông trung học.

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Điểm xét tuyển lấy từ kết quả thi cụm thi do Đại học chủ trì.

 • Năm 2015, Trường Đại học Đông Đô thực hiện xét tuyển vào hệ đại học chính qui dựa vào kết quả thi tốt nghiệp phổ thông có tham gia xét tuyển đại học, cao đẳng với mức điểm tối thiểu theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (theo điểm 7, điều 1, quyết định số 3538/QĐ – BGDĐT ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm 2015;

 • Số lượng xét tuyển: 30% tổng chỉ tiêu được giao.

 • Nguồn tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.

TT

TÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

MÔN THI  THPT QUỐC GIA

GHI CHÚ

1

Kiến trúc

– Kiến trúc công trình

– Quy hoạch

– Nội thất

D52580102  

 

Toán (*)

Văn (*)

Tuyển 30% tổng chỉ tiêu

 

 

2

 

Công nghệ thông tin

 

D52480201

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

3

Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Điện tử viễn thông)  

D52520207

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

4

Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)  

D52580208

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

5

Công nghệ kỹ thuật môi trường

-Công nghệ môi trường -An toàn bức xạ môi trường

D52510406 Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Hóa, Sinh

6

 

Công nghệ sinh học

 

D52420201

Toán, Lý, Hóa

Toán, Sinh, Anh

Toán, Hóa, Sinh

7

Quản trị kinh doanh

– Quản trị doanh nghiệp

– Quản trị du lịch

– Kế toán kiểm toán

– Tài chính ngân hàng

 

 

D52340101

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Ngoại ngữ

8

 

Tài chính ngân hàng

D52340201 Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Ngoại ngữ

9

Thông tin học

– Quản trị thông tin

– Thông tin thư viện

D52320201 Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Văn, Sử, Địa

10

Quan hệ quốc tế

– Quan hệ đối ngoại

– Kinh tế đối ngoại

 

D52310206

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Văn, Sử, Địa

11

– Văn hóa du lịch (Việt Nam học)

– Quản tị dịch vụ du lịch và lữ hành

– Hướng dẫn du lịch

– Quản lý du lịch và khách sạn

 

 

D52220113

 

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Văn, Sử, Địa

12

Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh) D52220201 Toán, Văn, Anh

13

Ngôn ngữ Nhật D52220209 Toán, Văn, Ngoại ngữ

(*) Ngành Kiến trúc, ngoài 01 môn thi của kỳ thi THPT quốc gia, trường tổ chức thi 02 môn: Năng khiếu và vẽ Mỹ thuật (môn vẽ Mỹ thuật hệ số 2)

2. Hình thức xét tuyển riêng

2.1. Ngành, chỉ tiêu và khối xét tuyển

TT

TÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

 TỔ HỢP DÙNG MÔN XÉT TUYỂN

GHI CHÚ

1

Kiến trúc

– Kiến trúc công trình

   – Quy hoạch

– Nội thất

D52580102

Toán (*)

Văn (*)

Tuyển 70% tổng chỉ tiêu

2

Công nghệ thông tin

D52480201

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

3

Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Điện tử viễn thông)

D52520207

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

4

Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)

D52580208

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

5

Công nghệ kỹ thuật môi trường

-Công nghệ môi trường

– An toàn bức xạ môi trường

D52510406

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Hóa, Sinh

6

Công nghệ sinh học

D52420201

     Toán, Lý, Hóa

Toán, Sinh, Anh

Toán, Hóa, Sinh

7

Quản trị kinh doanh

– Quản trị doanh nghiệp

  – Quản trị du lịch

– Kế toán kiểm toán

– Tài chính ngân hàng

D52340101

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Ngoại ngữ

8

Tài chính ngân hàng

D52340201

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Ngoại ngữ

9

Thông tin học

– Quản trị thông tin

– Thông tin thư viện

D52320201

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Văn, Sử, Địa

10

Quan hệ quốc tế

– Quan hệ đối ngoại

– Kinh tế đối ngoại

D52310206

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Văn, Sử, Địa

11

– Văn hóa du lịch (Việt Nam học)

– Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

– Hướng dẫn du lịch

– Quản lý du lịch và khách sạn

D52220113

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Văn, Sử, Địa

12

Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh)

D52220201

Toán, Văn, Anh

13

Ngôn ngữ Nhật D52220209

Toán, Văn, Ngoại ngữ

 

(*) Ngành kiến trúc, nhà trường tổ chức thi môn vẽ mỹ thuật (hệ số 2)

2.2. Tiêu chí xét tuyển

 • Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).

 • Trung bình tổng điểm các môn của khối xét tuyển ở lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (05 học kỳ) đạt từ 6.0 điểm trở lên.

 • Đạo đức xếp loại khá trở lên.

 • Thí sinh có nguyện vọng, làm đơn và nộp hồ sơ xét tuyển.

Riêng ngành kiến trúc (khối V và H) ngoài các tiêu chí trên, thí sinh phải dự thi môn Vẽ mỹ thuật (hệ số 2) do trường tổ chức.

De an tuyen sinh rieng 2015 cua Dai hoc Dong Do

Trường sẽ xét tuyển 30% tổng chỉ tiêu được giao.

2.3. Nguồn tuyển

Xét tuyển thí sinh trong cả nước.

2.4. Hồ sơ xét tuyển

 • Đơn xin xét tuyển, theo mẫu của Trường Đại học Đông Đô:

 • Bản photo công chứng học bạ THPT.

 • Bằng tốt nghiệp PTTH (photo công chứng) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời, đối với thí sinh vừa tốt nghiệp.

 • 3 ảnh cỡ 3×4, mới chụp trong 6 tháng trở lại.

 • Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

Thí sinh có thể cùng lúc nộp nhiều hồ sơ xét tuyển cho nhiều ngành.

2.5. Hình thức, địa điểm nộp hồ sơ

a. Hình thức

 • Nộp trực tiếp tại Phòng tuyển sinh, Trường Đại học Đông Đô.

 • Gửi phát nhanh qua đường bưu điện.

2.6. Thời gian nộp hồ sơ, xét tuyển và công bố kết quả

a. Đợt 1: (Dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2014 trở về trước)

 • Nhận hồ sơ: từ ngày 01/01/2015 đến 20/01/2015.

 • Xét tuyển: từ ngày 21/01/2015 đến 25/01/2015.

Thí sinh đăng ký ngành Kiến trúc dự thi môn Vẽ mỹ thuật do trường tổ chức vào ngày 21/01/2015.

 • Công bố kết quả xét tuyển: từ ngày 26/01/2015.

b. Đợt 2:

 • Nhận hồ sơ: từ ngày 01/05/2015 đến 15/10/2015.

Thí sinh chưa thi tốt nghiệp THPT, vẫn có thể nộp hồ sơ khi chưa có giấy chứng nhận tốt nghiệp. Tuy nhiên, phải bổ sung giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo công chứng) trước thời điểm nhàn trường xét tuyển

 • Xét tuyển: từ ngày 16/10/2015 đến 20/10/2015.

Thí sinh đăng ký ngành kiến trúc dự thi môn Vẽ mỹ thuật do trường tổ chức vào ngày 03/7/2015

 • Công bố kết quả xét tuyển: từ ngày 21/10/2015.

Thí sinh xét tuyển làm thủ tục nhập học vào tháng 10/2015.

2.7. Quy trình xét tuyển

 • Bước 1: Tổng hợp hồ sơ của thí sinh đăng ký.

 • Bước 2: Thống kê các điều kiện xét tuyển, ưu tiên xét tuyển.

 • Bước 3: Thành lập Hội đồng xét tuyển.

 • Bước 4: Họp Hội đồng xét tuyển. Nguyên tắc xét tuyển như sau:

 • Tính điểm trung bình: Điểm trung bình = (a/15) + (b/3)

Trong đó:

a – Tổng điểm các môn của khối xét tuyển ở lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (điểm trung bình phải đạt từ 6.0 điểm trở lên)

b – Tổng điểm ưu tiên, bao gồm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực.

Lấy điểm trung bình từ cao xuống đến hết chỉ tiêu của ngành xét tuyển.

 • Bước 5: Tổng hợp và công bố kết quả xét tuyển.

2.8. Chính sách ưu tiên

Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng do Bộ GD&ĐT ban hành; thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển.

2.9. Lệ phí tuyển sinh

Thực hiện theo Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo Báo Thanh niên

Pin It

Để lại bình luận

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*