Liên thông đại học Công Nghiệp

Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội tuyển sinh liên thông 13 ngành như sau:

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Quản trị kinh doanh

kế toán

Scan31 Scan32

Pin It

Để lại bình luận

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*