Những điều kiện hành nghề điều dưỡng tại Việt Nam

Tôi công tác tại Trung tâm vận chuyển cấp cứu của tỉnh. Cơ quan tôi đang làm thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề cho nhân viên. Văn bằng của tôi là Y sỹ đa khoa, đã có chứng chỉ Hồi sức cấp cứu, công tác tại Trung tâm từ năm 2013 đến nay. Hiện nay tôi được biết với bằng y sỹ đa khoa thì tôi phải chuyển đổi sang điều dưỡng, sau đó có thời gian công tác tại trung tâm ít nhất 6 tháng. Nhưng trước đó bên cơ quan tôi không thông báo gì về vấn đề này, chỉ yêu cầu chúng tôi có chứng chỉ Hồi sức cấp cứu. Tôi muốn hỏi với trường hợp của tôi thì có được cấp chứng chỉ hành nghề hay không?

Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, y sỹ là một trong những đối tượng thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh nếu đáp ứng đủ điều kiện về thời gian thực hành, văn bằng chuyên môn phù hợp với hình thức hành nghề, đủ điều kiện về sức khỏe và không trong thời gian bị cấm hành nghề.

Theo hướng dẫn về xác nhận thời gian thực hành đối với y sỹ và điều dưỡng quy định tại khoản 2, khoản 3, Điều 16 của Thông tư số 41/2011/ TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế:

– Y sỹ bắt đầu thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh từ sau ngày 1/1/2012 thì phải có thời gian thực hành 12 tháng tại bệnh viện theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Luật khám bệnh, chữa bệnh.

– Điều dưỡng bắt đầu thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh từ sau ngày 1/1/2012 thì phải có thời gian thực hành 9 tháng tại cơ sở khám, chữa bệnh theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, để được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với phạm vi hoạt động của vị trí công việc thực tế được tuyển dụng hoặc hợp đồng, ông Nguyễn Văn Thành phải đáp ứng điều kiện về thời gian thực hành theo như quy định kể trên. Trường hợp ông có bằng tốt nghiệp là y sỹ, nhưng được đơn vị sử dụng lao động tuyển dụng hoặc hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng thì ông phải có thêm chứng chỉ chuyển đổi điều dưỡng và đáp ứng điều kiện về thời gian thực hành 9 tháng tại cơ sở khám, chữa bệnh kể từ sau khi chuyển đổi điều dưỡng.
Như vậy, để được tiếp tục tham gia thực hiện khám bệnh, chữa bệnh theo đúng quy định của pháp luật, ông Thành phải hoàn thiện các thủ tục đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo hướng dẫn của Sở Y tế, đặc biệt là đáp ứng điều kiện về thời gian thực hành tại bệnh viện như đã nói ở trên để được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Để biết thông tin chi tiết hướng dẫn về thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, các bạn có thể truy cập vào website của các sở y tế của địa phương.

Pin It

1 quan tâm “Những điều kiện hành nghề điều dưỡng tại Việt Nam

Để lại bình luận

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*