Trường đại học chủ trì chấm trắc nghiệm thi THPT quốc gia 2019

Nhằm tránh gian lận, camera sẽ ghi hình giám sát ở phòng lưu đề thi, bài thi 24 giờ/ngày; thí sinh tự do không thi ở điểm riêng.

Ngày 31/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT. Trước bê bối gian lận điểm thi diễn ra ở nhiều tỉnh như Hà Giang, Lạng Sơn, Sơn La, Hòa Bình vào năm ngoái, dự thảo năm nay có nhiều thay đổi, trong đó đưa ra nhiều biện pháp ngăn chặn tiêu cực.

Nếu như năm ngoái, thí sinh tự do được xếp phòng thi riêng ở một hoặc một số điểm thi do Giám đốc Sở Giáo dục quyết định, thí sinh giáo dục thường xuyên được bố trí phòng thi riêng khi làm bài Khoa học xã hội thì năm nay hai nhóm này thi cùng với học sinh lớp 12. Việc lập danh sách sắp xếp phòng thi sẽ được thực hiện như bình thường, không có sự phân biệt giữa thí sinh tự do, giáo dục thường xuyên hay học sinh THPT.

Camera ghi hình giám sát đề thi, bài thi 24 giờ/ngày

Việc bảo quản, sử dụng đề và bài thi sẽ được thực hiện chặt chẽ với sự hỗ trợ từ công nghệ. Thông tư ban hành năm 2017 chỉ nêu đề thi tại điểm thi do trưởng điểm bảo quản trong hòm, tủ hay két sắt được khóa, niêm phong và bảo vệ 24 giờ/ngày, chìa khóa do trưởng điểm thi giữ. Khu vực bảo quan đề thi, bài thi tự luận và phiếu trả lời trắc nghiệm có công an trực và bảo vệ 24 giờ/ngày, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.

Còn theo dự thảo Bộ Giáo dục mới ban hành, đề thi và bài thi phải được bảo quản trong các tủ riêng biệt. Tủ đựng đề thi, bài thi phải đảm bảo chắc chắn, được khóa và niêm phong. Việc mở niêm phong phải có chứng kiến của công an và những người ký nhãn niêm phong; đồng thời lập biên bản ghi rõ thời gian mở, lý do mở, tình trạng niêm phong, biên bản phải có đủ họ tên, chữ ký của Trường điểm thi và những người chứng kiến.

Khu vực bảo quản đề thi, bài thi của thí sinh có công an trực và bảo vệ 24 giờ/ngày; đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nổ. Phòng bảo quản đề thi, bài thi phải đảm bảo an toàn, chắc chắn; có camera an ninh giám sát ghi hình các hoạt động 24 giờ/ngày, đồng thời có ít nhất một công an trực, bảo vệ 24 giờ/ngày và một cán bộ làm nhiệm vụ tại Điểm thi của trường đại học, cao đẳng thường trực đêm tại phòng trong thời gian đề, bài thi được lưu tại Điểm thi.

Đại học chủ trì chấm thi trắc nghiệm

Thay vì để Sở Giáo dục tổ chức chấm thi trắc nghiệm như mọi năm, năm 2019 Bộ Giáo dục giao cho các đại học chủ trì tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm tại Hội đồng thi. Sở Giáo dục chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, tài chính; hệ thống máy tính, máy quét ảnh và các thiết bị phụ trợ đáp ứng yêu cầu; phối hợp với công an, bảo vệ đảm bảo an ninh, an toàn cho việc chấm thi trắc nghiệm.

Theo thông tư năm 2017, trưởng ban chấm thi do lãnh đạo hội đồng thi kiêm nhiệm (là giám đốc hoặc phó giám đốc Sở Giáo dục); phó ban là lãnh đạo Sở Giáo dục, phòng, ban thuộc Sở, trường phổ thông hay phòng ban của đại học, cao đẳng phối hợp. Dự thảo mới đã đổi vai, trưởng ban chấm thi trắc nghiệm do lãnh đạo đại học đảm nhiệm; phó ban là lãnh đạo các phòng, ban thuộc đại học.

Tổ trưởng chấm bài thi trắc nghiệm là phó trưởng ban chấm thi trắc nghiệm thường trực đảm nhiệm, các thành viên là cán bộ kỹ thuật của đại học và không quá hai cán bộ kỹ thuật được huy động từ các Sở Giáo dục không thuộc địa phương có bài thi được chấm. Cán bộ kỹ thuật phải am hiểu sâu về công nghệ thông tin và phần mềm chấm thi trắc nghiệm.

Tổ trưởng thư ký cũng do một phó trưởng ban thường trực kiêm nhiệm, các thành viên là cán bộ, giảng viên đại học. Tổ giám sát gồm ít nhất ba người, trong đó tổ trưởng là trưởng phòng/ban hoặc cán bộ chuyên trách làm công tác thanh tra nội bộ, các thành viên là viên chức của đại học.

Dữ liệu quét bài thi trắc nghiệm được mã hóa

Theo thông tư cũ, ngay sau khi quét toàn bộ bài thi trắc nghiệm của hội đồng thi, toàn bộ dữ liệu quét được ghi vào hai đĩa CD giống nhau, một đĩa giao cho chủ tịch hội đồng thi lưu giữ, một đĩa gửi về Bộ Giáo dục. Chính vì không được mã hóa dữ liệu nên ở Sơn La, cán bộ Phòng khảo thí của Sở Giáo dục đã can thiệp sửa điểm cho thí sinh.

Rút kinh nghiệm, dự thảo mới quy định toàn bộ dữ liệu ảnh quét (đã được mã hóa) được sao lưu ra đĩa CD hoặc DVD thành ba bộ đĩa giống nhau. Ngoài Chủ tịch hội đồng thi và Bộ Giáo dục, một bộ đĩa nữa được giao cho ban chấm thi trắc nghiệm lưu giữ, khi sử dụng phải báo cáo với Ban chỉ đạo thi quốc gia.

Trong quá trình xử lý kỹ thuật, việc mở niêm phong đĩa CD chứa dữ liệu chấm bài thi trắc nghiệm của Bộ phải có sự giám sátcủa công an và tổ giám sát, lập biên bản mở niêm phong rồi mới tiến hành các bước tiếp theo.

Sau khi hoàn thành khâu xử lý kỹ thuật dữ liệu ảnh quét, tổ chấm bài thi trắc nghiệm mới được chấm điểm và quy đổi điểm bằng máy tính sang thang điểm 10, làm tròn đến hai chữ số thập phân cho từng bài thi và từng môn thi thành phần của bài thi tổ hợp.

Ngay sau khi hoàn thành việc chấm toàn bộ bài thi trắc nghiệm của Hội đồng thi, các tệp dữ liệu xử lý và kết quả chấm thi trắc nghiệm chính thức phải lưu vào ba bộ đĩa CD hoặc DVD. Một gửi về Bộ; một đĩa bàn giao cho Chủ tịch hội đồng thi để gộp chung vào cơ sở dữ kiệu kết quả thi cùng với kết quả chấm thi các bài thi tự luận và lưu giữ; một đĩa trưởng ban chấm thi trắc nghiệm lưu trữ.

Thí sinh có bằng tốt nghiệp trung cấp được cộng điểm khuyến khích

Theo dự thảo, học sinh giáo dục THPT, học viên giáo dục thường xuyên tham gia học đồng thời chương trình trung cấp kết hợp với văn hóa theo chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT, có giấy chứng nhận nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp do Sở Giáo dục, các cơ sở giáo dục đào tạo và dạy nghề, cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp được cộng điểm khuyến khích khi xét tốt nghiệp.

Theo đó, loại giỏi đối với giấy chứng nhận nghề, loại xuất sắc và giỏi đối với bằng trung cấp được cộng 2 điểm. Loại khá đối với giấy chứng nhận nghề, loại khá và trung bình khá đối với bằng trung cấp được cộng 1,5 điểm. Loại trung bình được cộng 1 điểm. Đây là điểm khác so với thông tư năm 2017, khi điểm khuyến khích chỉ căn cứ vào xếp loại ghi trong giấy chứng nhận nghề.

Kết quả thi THPT quốc gia chiếm 70% điểm tốt nghiệp

Năm 2019, Bộ Giáo dục dự kiến tăng tỷ trọng cho điểm thi THPT quốc gia trong xét công nhận tốt nghiệp THPT từ 50% ở năm trước lên 70%.

Công thức cụ thể như sau:

Dự thảo sẽ được Bộ Giáo dục lấy ý kiến đến hết ngày 31/3.

Pin It

Để lại bình luận

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*