Điều kiện cấp phép mở cửa hàng bán thuốc

Tôi tốt nghiệp trung cấp dược ở tỉnh Hà Nam. Tôi xin hỏi, trường hợp của tôi có được phép mở quầy thuốc không? Nếu được thì thủ tục như thế nào?

Sở Y tế tỉnh Hà Nam trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Luật Dược, Nghị định số 79/2006/NĐ-CP, Nghị định 89/2012/NĐ-CP, Thông tư số 02/2007/TT-BYT, Thông tư 10/2013/TT-BYT, điều kiện để một công dân được phép mở cơ sở bán lẻ thuốc (nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý bán thuốc) bao gồm các nội dung sau:

– Công dân phải có đủ tiêu chuẩn được Sở Y tế cấp chứng chỉ hành nghề dược theo quy định.

– Chủ cơ sở bán lẻ xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ năng thực hành nghề nghiệp của người phụ trách chuyên môn đáp ứng theo quy định tại Thông tư số 46/2011/TT-BYT ngày 21/12/2011 của Bộ Y tế Ban hành nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”… nộp hồ sơ để Sở Y tế thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.

Như vậy ông Ninh Hồng Quang nếu bảo đảm các tiêu chuẩn sau thì liên hệ với Phòng một cửa của Sở Y tế để làm thủ tục mở quầy thuốc:

– Xin cấp chứng chỉ hành nghề dược: Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe lao động và học tập, đã có thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp kể từ khi tốt nghiệp chuyên ngành dược từ 2 năm trở lên, chứng minh nhân dân, bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn, 02 ảnh 4×6.

– Xây dựng cơ sở bán lẻ theo quy định tại Thông tư số 46/2011/TT-BYT… nộp hồ sơ để Sở Y tế thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.
Pin It

Để lại bình luận

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*