Có được đăng ký xét tuyển vào cùng một ngành ở 2 trường ĐH?

Năm 2016 đợt xét tuyển đầu tiên mỗi thí sinh được phép đăng ký xét tuyển vào tối đa 2 trường và mỗi trường 2 ngành. Xin hỏi em có được phép đăng ký xét tuyển vào cùng một ngành đào tạo của 2 trường khác nhau không (ví dụ như Y dược TP. Hồ Chí Minh và Y dược Cần Thơ)?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định, Đợt I thí sinh được đăng ký xét tuyển tối đa vào 2 trường, mỗi trường không quá 2 ngành; thí sinh không được thay đổi nguyện vọng vào trường, ngành đã đăng ký trong đợt xét tuyển. Việc đăng ký xét tuyển vào cùng một ngành đào tạo ở 2 trường đại học khác nhau không trái với quy định hiện hành.

Pin It

Để lại bình luận

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*