Tuyển sinh 2015: Đối tượng được ưu tiên trong kỳ thi THPT quốc gia?

Bảy nhóm đối tượng được ưu tiên trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2015: Gồm các đối tượng: công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015
Những đối tượng được ưu tiên trong đợt tuyển sinh 2015
Những đối tượng được ưu tiên trong đợt tuyển sinh 2015- Theo dự thảo quy chế thi THPT quốc gia mới được Bộ GD&ĐT công bố, chính sách ưu tiên vẫn giữ ổn định như năm 2014, chỉ cập nhật thêm một số nội dung trong quyết định của Thủ tướng và cụ thể phân loại 7 đối tượng diện ưu tiên. Dưới đây là 7 đối tượng được ưu tiên trong đợt tuyển sinh 2015
Nhóm ưu tiên 1:
Gồm các đối tượng: công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015, các xã  đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015.
quy che thi THPT
Bảy nhóm đối tượng được ưu tiên trong kỳ thi quốc gia năm 2015
Đối tượng 2: Là công nhân trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục 5 năm trở lên trong đó có ít nhất 2 năm là chiến sĩ thi đua được cấp tỉnh trở lên công nhận và cấp bằng khen.
Đối tượng 3:Là thương binh, bệnh binh, người có “Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh”, quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại khu vực và quân nhân, công an nhân dân đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định.
Đối tượng 4: Là con liệt sĩ, con thương binh mất sức lao động 81% trở lên, con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên, con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng.
Nhóm ưu tiên 2:
Gồm các đối tượng 5, 6, 7. Trong đó đối tượng 5 là thanh niên xung phong tập trung được cử đi học; quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ dưới 18 tháng không ở khu vực 1, chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; Thôn đội trưởng, Trung đội trưởng Dân quân tự vệ nòng cốt, Dân quân tự vệ đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ nòng cốt từ 12 tháng trở lên, dự thi vào ngành Quân sự cơ sở. Đối tượng 6 gồm công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ở ngoài khu vực đã quy định thuộc nhóm ưu tiên 1, con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh mất sức lao động dưới 81%, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%, con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày, con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, giấy tờ để hưởng ưu tiên, con của người có công giúp đỡ cách mạng.
Đối tượng 7 gồm người khuyết tật nặng, người lao động ưu tú thuộc tất cả thành phần kinh tế được từ cấp tỉnh, Bộ trở lên công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân, được cấp bằng hoặc huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, giáo viên đã giảng dạy đủ 3 năm trở lên thi vào các ngành sư phạm, y tá, dược tá, hộ lý, kỹ thuật viên, y sĩ, dược sĩ trung cấp đã công tác đủ 3 năm trở lên thi vào các ngành y, dược. Thời hạn tối đa được hưởng ưu tiên đối với quân nhân, công an phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành dự thi hay đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ là 18 tháng kể từ ngày ký quyết định xuất ngũ đến ngày dự thi thi hay đăng ký xét tuyển. Người có nhiều diện ưu tiên theo đối tượng chỉ được hưởng một diện ưu tiên cao nhất. Những trường hợp ưu tiên khác sẽ do Bộ trưởng GDĐT xem xét quyết định.
Pin It

Để lại bình luận

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*