Tranh nhau học đại học nhưng vẫn thất nghiệp?

Tình trạng phổ biến của giáo dục đại học ở Việt Nam là các ngành tuyển tràn lan, số lượng tuyển sinh không ngừng tăng, đặc biệt là các trường đại học công lập. Tuy nhiên, một thực tế dễ nhận thấy là ngay khi rời khỏi mái trường đại học, một số lượng lớn các sinh viên phải “tự bơi” với một hành trang không nhiều, chủ yếu là lý thuyết và thực hành cơ bản và “cử nhân thất nghiệp” đã là một hiện tượng phổ biến trong xã hội.

Ví dụ với chuyên ngành Kế toán – Tài chính, chủ yếu nội dung học tập trên lớp là nguyên lý kế toán và chế độ kế toán theo hình thức bút toán tài khoản Nợ – Có. Tuy nhiên, đa số sinh viên không đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng do ngay khi tuyển dụng, các doanh nghiệp muốn sinh viên cần phải biết được những công việc cơ bản của một kế toán viên, chứ không phải là những lý thuyết chung chung.

Tranh nhau học đại học nhưng vẫn thất nghiệp?

Thực hành và kỹ năng thực tế là vấn đề quan trọng hơn là tốt nghiệp môi trường “danh tiếng” mà vẫn thất nghiệp.

Trong khi khoảng 60-70% sinh viên chuyên ngành Kế toán – Tài chính thất nghiệp hoặc làm không đúng nghề, Một nghịch lý là các doanh nghiệp hiện lại đang “đói” những kế toán viên biết làm việc. Rất nhiều các doanh nghiệp đang đau đầu với bài toán nhân sự kế toán – tài chính thực sự hiểu biết công việc. Trong khi việc đào tạo lại tại doanh nghiệp không phải lúc nào cũng thuận lợi do quá trình đào tạo thường ngắn (3-5 ngày) và chi phí và hiệu quả đào tạo không cao.

Do đó một vấn đề cốt lõi là các học sinh cần phải xác định sự nghiệp ngay từ khi bắt đầu học đại học và quan trọng hơn là cần phải chọn chương trình thực sự mang lại giá trị cho công việc về sau. Các tiêu chuẩn cần thiết để đảm bảo đầu ra là:

  1. Chương trình phải nhấn mạnh vào yếu tố thực hành, ngoài học lý thuyết, cần phải có trung tâm thực hành cho sinh viên

  2. Cơ chế học tập năng động, tập trung vào việc cung cấp dịch vụ cho sinh viên, bao gồm cả các kỹ năng mềm phục vụ cho cuộc sống;

  3. Nếu chương trình có mối quan hệ tốt với các doanh nghiệp thì là một ưu thế rất quan trọng vì những chương trình này song hành với doanh nghiệp cũng là một dấu hiệu của tính thực tiễn của chương trình.

Hiện nay trên thị trường đã có một vài trường đại học có chương trình theo hướng này.

Pin It

Để lại bình luận

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*