Điểm ưu tiên áp dụng như nhau tại tất cả các trường ĐH, CĐ

Em ở khu vực 1, được cộng 1,5 điểm ưu tiên. Nhưng em được biết thông tin nếu nộp hồ sơ xét tuyển vào Đại học Y TP. Hồ Chí Minh thì chỉ được cộng 1 điểm ưu tiên. Em xin hỏi, thông tin này có đúng không?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy, mức chênh lệch điểm giữa 2 khu vực kế tiếp là 0,5 điểm. Như vậy, nếu thí sinh Thuỵ Phương ở khu vực 1 sẽ được cộng vào tổng kết quả thi là 1,5 điểm để tham gia xét tuyển. Chính sách này áp dụng đối với các trường đại học, cao đẳng trong toàn quốc.

www.chinhphu.vn

Pin It

Để lại bình luận

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*