Điểm sàn, điểm xét tuyển, điểm chuẩn: Thí sinh vẫn rối?

Mặc dù ngày mai (1/8) là ngày nộp hồ sơ xét tuyển nhưng thí sinh vẫn chưa hiểu rõ về các mức điểm này.

Điểm sàn, điểm xét tuyển, điểm chuẩn: Thí sinh vẫn rối?
Ảnh minh họa.

Ngày mai 1/8, các thí sinh sẽ bắt đầu đợt nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 Đại học 2015. Tuy nhiên, sát ngày nộp hồ sơ vẫn có nhiều thí sinh, phụ huynh chưa hiểu đúng các mức điểm nói trên do Bộ GD&ĐT cũng như các trường Đại học công bố. Thí sinh, phụ huynh có thể hiểu cụ thể về các mức điểm như sau:

Điểm sàn của Bộ GD&ĐT

Điểm sàn hay ngưỡng điểm bảo đảm chất lượng đầu vào của Bộ GD&ĐT được công bố ngày 28/7, với mức 15 điểm hệ Đại học, 12 điểm hệ Cao đẳng. Đây là mức điểm xét tuyển tối thiểu để các trường Đại học, Cao đẳng nhận đơn xét tuyển của thí sinh.

Cụ thể, thí sinh phải có điểm thi bằng hoặc cao hơn điểm sàn của Bộ GD&ĐT mới được nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 (từ 1/8 đến 20/8).

Điểm xét tuyển của các trường Đại học, Cao đẳng

Điểm sàn được coi là ngưỡng giới hạn để các trường Đại học căn cứ để định ra mức điểm xét tuyển để thí sinh căn cứ nộp hồ sơ vào trường.

Như vậy, điểm xét tuyển là mức điểm mà trường nhận hồ sơ, là điều kiện để sơ loại thí sinh; điểm này có thể bằng hoặc cao hơn điểm sàn. Thí sinh lưu ý, đây không phải là điểm trúng tuyển.

Điểm chuẩn của các trường Đại học, Cao đẳng

Điểm chuẩn (điểm trúng tuyển) là mức điểm trúng tuyển của từng trường, từng ngành. Điểm xét tuyển là điều kiện cần, điểm chuẩn là điều kiện đủ. Điểm chuẩn sẽ do từng trường đề xuất căn cứ theo số lượng, điểm của thí sinh nộp hồ sơ vào trường.

Ví dụ cụ thể: Trong đợt tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2015. Bộ GD&ĐT quy định điểm sàn Đại học là 15 điểm, Cao đẳng là 12 điểm.

Trong đợt xét tuyển nguyện vọng 1, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố điểm xét tuyển các ngành như sau: Y đa khoa: 21; Răng Hàm Mặt: 21; Y tế Công cộng: 17; Điều dưỡng: 17; Xét nghiệm y học: 17: Kỹ thuật hình ảnh y học: 17; Khúc xạ nhãn khoa: 17; Cao đẳng Hộ sinh: 12.

Điểm xét tuyển này đã đảm bảo mức điểm sàn của Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên, đây không phải là điểm chuẩn mà chỉ là mức điểm để trường này nhận hồ sơ. Trong đợt xét tuyển nguyện vọng 1, ngành Y đa khoa nhận hồ sơ từ mức 21 điểm, nhưng khi xét hồ sơ thì đến mức 24 điểm đã đủ chỉ tiêu thì nhà trường sẽ lấy 24 điểm làm điểm chuẩn của ngành này.

Pin It

Để lại bình luận

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*