Điểm chuẩn khối công an cao nhất 29,75

Tổng cục Chính trị Công an nhân dân công bố điểm chuẩn vào các trường khối ngành công an năm 2016. Trong đó, cao nhất đối với nam là 28,25 và nữ là 29,75 tùy từng khối thi.

hocvienanninh-1471240893_660x0daihocanninh-1471240899_660x0hocviencanhsat-1471240905_660x0daihoccanhsat-1471240910_660x014017629-605733442921500-652233353-n_660x0 kythuathaucancongan-1471240920_660x0    hocvienchinhtricongan-1471240929_660x0

Pin It

Để lại bình luận

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*