Đại học Dân lập Phương Đông công bố phương án tuyển sinh riêng

Trường ĐHDL Phương Đông công bố phương án tuyển sinh, Năm 2015, trường vẫn sử dụng tổ hợp các môn để xét tuyển tương ứng từng khối thi đã thực hiện như các năm vừa qua.

Cụ thể:
Khối A :  Toán, Vật lý, Hoá học.
Khối A1: Toán, Vật lý, Tiếng Anh.
Khối B :  Toán, Hoá học, Sinh học.
Khối C :  Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.
Khối D : Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.
Khối V : Toán, Vật lý, Vẽ Mỹ thuật (môn Vẽ Mỹ thuật nhân hệ số 2)
1.1.      Phương thức Tuyển sinh
Trường ĐHDL Phương Đông tuyển sinh năm 2015 kết hợp 2 hình thức sau:
–       Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) Quốc gia do các trường đại học chủ trì;
–       Xét tuyển căn cứ theo kết quả học tập bậc trung học phổ thông.
1.1.1.     Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia
a)  Tiêu chí xét tuyển:
–       Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh được xác định, kết quả kỳ thi THPT Quốc gia của thí sinh và chính sách ưu tiên, Trường xét trúng tuyển vào các ngành/chuyên ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng chính quy của Trường.
–       Ngành Kiến trúc, quy định môn Vẽ Mỹ thuật là môn chính (nhân hệ số 2). Các ngành còn lại không quy định môn chính.
–       Tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào là các mức điểm xét tuyển cơ bản của 3 môn thi (tùy theo ngành học). Điểm xét tuyển của Trường đối với từng môn thi được căn cứ vào điểm tối thiểu từng môn thi theo quy định của Bộ GDĐT, môn Vẽ Mỹ thuật theo quy định của Trường. Khi Bộ công bố ngưỡng điểm tối thiểu từng môn thi, Trường sẽ thông báo điểm xét tuyển cụ thể của Trường.
–       Thí sinh nộp hồ sơ, lệ phí đăng ký xét tuyển theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
b)  Danh mục ngành xét tuyển: (giới thiệu trong bảng)
c)   Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh
Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ GDĐT.
d)  Phương thức đăng ký của thí sinh:
Thí sinh đăng ký hồ sơ dự xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia (biểu mẫu và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Ngành tuyển – tổ hợp môn thi xét tuyển – chỉ tiêu dự kiến
Tên trường / Ngành học Mã ngành Tổ hợp môn thi / xét tuyển  Chỉ tiêu
TRƯỜNG ĐH PHƯƠNG ĐÔNG 1900
Công nghệ Thông tin D480201 Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
100
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Truyền thông D510302 Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
80
Kiến trúc D580102   Toán, Lý, Vẽ (Môn thi chính) 240
Kỹ thuật công trình Xây dựng D580201 Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
60
Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông D580205 Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
60
Kinh tế Xây dựng D580301 Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
60
Công nghệ kỹ thuật Cơ – Điện tử D510203 Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
50
Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử D510301 Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
50
Công nghệ Chế tạo máy D510202 Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
50
Công nghệ Sinh học D420201 Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Hóa học, Sinh học;
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
60
Công nghệ kỹ thuật Môi trường D510406 Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Hóa học, Sinh học;
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
60
Quản trị Kinh doanh D340101 Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
Toán, Văn, Ngoại ngữ
80
Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành D340103 Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ;
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
80
Quản trị Văn phòng D340406 Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ;
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
80
Tài chính – Ngân hang D340201 Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
80
Kế toán D340301 Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
150
Ngôn ngữ Anh D220201 Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 100
Ngôn ngữ Trung quốc D220204 Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 60
Ngôn ngữ Nhật D220209 Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 200
Việt Nam học (chuyên ngành: Hướng dẫn Du lịch) D220113 Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ;
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
50
Công nghệ Thông tin C480201 Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
30
Quản trị Kinh doanh (chuyên ngành Quản trị Du lịch) C340101 Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
40
Kế toán C340301 Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
50
Công nghệ kỹ thuật Xây dựng C510103 Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
30
e)   Tổ chức đăng kí xét tuyển
Tổ chức đăng ký xét tuyển, hồ sơ đăng kí xét tuyển, xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển đến nhập học: thực hiện theo Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1.1.2.     Xét tuyển căn cứ theo kết quả học tập bậc Trung học phổ thông
Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc Trung học phổ thông trong 5 học kỳ (2 học kỳ năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12).
Ngành Kiến trúc (khối V): các môn văn hóa xét tuyển dựa vào kết quả của các môn tương ứng; môn Vẽ Mỹ thuật sử dụng kết quả của các trường Đại học có tổ chức thi môn này.
–       Nguồn tuyển sinh: Thí sinh trong cả nước.
–       Chỉ tiêu tuyển sinh: Dành 50% cho mỗi phương thức xét tuyển.
a)       Tiêu chí xét tuyển:
–       Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông.
–       Tổng điểm trung bình 3 môn học theo khối thi đăng ký: năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 (5 học kỳ) của thí sinh đạt từ 18.0 điểm trở lên đối với trình độ Đại học; 16.5 điểm trở lên đối với trình độ Cao đẳng.
–       Hạnh kiểm lớp 12 xếp loại Khá trở lên.
–       Đủ hồ sơ xét tuyển theo quy định.
–       Áp dụng để tuyển sinh hệ đào tạo Đại học, Cao đẳng chính quy
–       Danh mục ngành xét tuyển (như danh mục ngành xét tuyển mục 1.1).
b)       Hồ sơ xét tuyển gồm:
–       Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của trường Đại học Phương Đông).
–       Học bạ THPT (sao chứng thực).
–       Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (sao chứng thực).
–       Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);
–       02 Phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ của người nhận.
c)       Quy trình xét tuyển:
Bước 1: Thành lập Hội đồng Xét tuyển và các Ban giúp việc.
Bước 2: Tổng hợp hồ sơ thí sinh đăng ký xét tuyển, nhập dữ liệu vào hệ thống phần mềm quản lý.
Bước 3: Thống kê các điều kiện xét tuyển, ưu tiên xét tuyển.
Bước 4: Họp Hội đồng Xét tuyển, thực hiện xét tuyển như sau:
–       Điểm trung bình ba môn thuộc tổ hợp ba môn xét tuyển từng ngành của năm  học kỳ (2 học kỳ lớp 10, 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12), kí hiệu M1, M2, M3.
–       Điểm ưu tiên khu vực và đối tượng được áp dụng theo đúng quy định trong quy chế tuyển sinh hiện hành (MUT).
–       Công thức tính điểm xét tuyển: MXT
MXT = M1+ M2+ M3+ MUTKV + MUTĐT
–       Hạnh kiểm (đạo đức): Phải đạt từ loại khá trở lên.
–       Xét tuyển ngành Kiến trúc: tổng điểm trung bình 2 môn văn hóa: Toán và Vật lí năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 (5 học kỳ) của thí sinh đạt từ 12.0 điểm trở lên.
–       Xét điểm thi môn Vẽ mỹ thuật: Theo quy định của Trường.
–       Điểm xét tuyển ngành Kiến trúc (Khối V):
Điểm xét tuyển = Điểm TB môn Toán + Điểm TB môn Lý + (Điểm thi Vẽ Mỹ thuật× hệ số 2 ) + Điểm UT
d)       Nguyên tắc xét tuyển:
Lấy tổng điểm xét tuyển, xếp thứ tự từ cao xuống đến hết số lượng theo chỉ tiêu của ngành xét tuyển theo từng trình độ. Số lượng, tỉ lệ chỉ tiêu các ngành tại đã được thông báo trong đề án.
Bước 5: Tổng hợp và rà soát kết quả trúng tuyển.
Bước 6: Công bố kết quả xét tuyển và gọi thí sinh nhập học.
e)       Hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh
Thực hiện theo quy trình như sau:
Ø  Bước 1: Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường Đại học Phương Đông), download tại địa chỉ: www.daihocphuongdong.edu.vn.
Ø  Bước 2: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển qua đường Bưu điện chuyển phát nhanh hoặc trực tiếp tại Trường, địa chỉ: Trường Đại học dân lập Phương Đông, số 171 phố Trung Kính, Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội; ĐT: 04.37847110. Hồ sơ được vào Sổ đăng ký căn cứ theo dấu Bưu điện hoặc ngày nộp trực tiếp. Hồ sơ gồm:
ü  Phiếu Đăng ký dự tuyển;
ü  Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời. Với các thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển trước ngày thi tốt nghiệp THPH sẽ nộp bổ sung bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời sau.
ü  Bản sao công chứng học bạ;
ü  Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);
ü  02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận;
ü  04 ảnh (3x4cm) chụp trong thời hạn 6 tháng.
Ø  Bước 3: Cuối thời hạn nộp hồ sơ, Hội đồng Tuyển sinh xét tuyển theo các tiêu chuẩn đã nêu trên. Ra quyết định công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển.
Ø  Bước 4: Thông báo thí sinh trúng tuyển đến Trường làm thủ tục nhập học.
f)         Thời gian tuyển sinh
–       Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1: từ ngày 10/3/2015 đến trước ngày 30/8/2015.
–       Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 2 (nếu có): từ ngày 10/9 đến trước ngày 30/9/2015.
g)       Thời gian công bố Kết quả xét tuyển, thi tuyển
Ø  Đợt 1: công bố kết quả từ 01/9/2015.
Ø  Đợt 2: công bố kết quả từ 01/10/2015.
1.2.      Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh
Trường thực hiện chính sách ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ GD & ĐT ban hành.
1.3.      Lệ phí tuyển sinh
Theo quy định hiện hành của Liên Bộ Tài chính; Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1.4.      Phân tích Ưu, Nhược điểm của Phương án tuyển sinh
1.4.1.      Sự  phù hợp của phương thức tuyển sinh với đặc thù các ngành đào tạo của trường và với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành
Việc tổ chức xét tuyển như đề xuất trong phương án cho phép Trường lựa chọn được các thí sinh có đủ điều kiện về kiến thức, văn hóa, thông qua mức tối thiểu về kết quả học tập ở phổ thông. Việc phối hợp giữa xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và xét tuyển theo kết quả học bậc trung học phổ thông giúp Trường có thể đối chiếu so sánh ưu nhược điểm của phương thức tuyển sinh mới, làm cơ sở để đưa ra các điều chỉnh (nếu cần) cho các năm sau. Đồng thời, thu hút sự quan tâm của thí sinh và giúp Nhà trường lựa chọn được thí sinh có kiến thức toàn diện, đủ năng lực, phù hợp ngành đào tạo.
1.4.2.     Các yếu tố đảm bảo chất lượng, sự công bằng của phương thức tuyển sinh đề xuất
–       Đảm bảo được ngưỡng học lực đầu vào cần thiết của thí sinh trúng tuyển; ngưỡng học lực thiết lập là đáng tin cậy do dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và sự đánh giá kết quả học tập của cả quá trình 3 năm học THPT;
–       Sự công bằng của phương án tuyển sinh đề xuất thể hiện ở chỗ: Mọi thí sinh tốt nghiệp THPT đều có cơ hội xét tuyển vào học với nhiều lựa chọn khác nhau về ngành học (nếu có nguyện vọng);
–       Quy tắc xét trúng tuyển: Điểm từ cao xuống thấp kết quả của kỳ thi THPT quốc gia hoặc kết quả học tập của thí sinh đăng ký xét tuyển.
–       Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về: thời gian và tiêu chí xét tuyển, danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển, thời hạn xét tuyển, kết quả xét tuyển, công bố danh sách thí sinh trúng tuyển, thời hạn nhập học, hồ sơ nhập học và các điều kiện đảm bảo cho học tập…
1.4.3.     Thuận lợi, khó khăn của nhà trường, học sinh khi trường triển khai phương án tuyển sinh
a)       Thuận lợi
–       Phù hợp với cơ chế đổi mới thi cử, phát huy quyền chủ động của thí sinh trong việc lựa chọn môn học, phù hợp với khả năng của từng thí sinh.
–       Đáp ứng nguồn nhân lực và các ngành nghề mà xã hội đang cần.
–       Phù hợp với đặc thù các ngành đào tạo của Trường và với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.
–       Định hướng được việc lựa chọn nghề nghiệp cho học sinh THPT.
–       Đảm bảo chất lượng và năng khiếu theo yêu cầu đào tạo.
b)       Khó khăn
Thí sinh có thể vừa nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, vừa nộp hồ sơ xét tuyển theo học bạ, dẫn đến tồn tại số thí sinh ảo khi xét tuyển.
1.4.4.     Các hiện tượng tiêu cực có thể phát sinh khi triển khai phương án tuyển sinh và các giải pháp chống tiêu cực
Việc xét tuyển vừa dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia vừa xét tuyển dựa trên các kết quả học tập và rèn luyện của thí sinh đã tốt nghiệp các trường THPT cung cấp, Trường cần đưa ra những giải pháp nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hiện tượng tiêu cực có thể nảy sinh trong khâu xác định chính xác hồ sơ xét tuyển, tập hợp và thống kê báo cáo, xử lý đúng dữ liệu về danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển,… (Phiếu báo điểm từ Kết quả kỳ thi THPT quốc gia, Học bạ của thí sinh tốt nghiệp THPT).
Để khắc phục tình trạng này, trước mắt cần có sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia; phối hợp chặt chẽ giữa Nhà trường với các Trường bạn (có tổ chức thi môn Vẽ Mỹ thuật); giữa Trường xét tuyển và trường THPT, các Sở Giáo dục và Đào tạo có thí sinh đăng ký xét tuyển; sau này cần có hệ thống quản lý thống nhất trong toàn quốc để giúp cho việc xác định kết quả học tập, rèn luyện thực của người học.
Pin It

Để lại bình luận

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*