Có được phát 2 phiếu xét tuyển nguyện vọng 1?

Em thi 2 khối A, B đều đạt 22 điểm. Xin hỏi, em có được nhận 2 phiếu nguyện vọng 1 để nộp vào 2 trường đại học của 2 khối A, B trong đợt xét tuyển nguyện vọng 1 không?

ộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Sau khi có kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia, mỗi thí sinh được cấp 4 Giấy chứng nhận kết quả thi, thí sinh dùng Giấy chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển nguyện vọng 1 đăng ký vào một trường đại học hoặc cao đẳng; 3 Giấy chứng nhận kết quả thi còn lại dùng để xét tuyển bổ sung.

 

www.chinhphu.vn

Pin It

Để lại bình luận

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*