2019 khối trường quân đội tuyển hơn 5500 chỉ tiêu

Trường Sĩ quan chính trị có số chỉ tiêu cao nhất – 639, trong khi trường Sĩ quan phòng hóa chỉ tuyển mới 70 sinh viên.

Thông tin tham khảo. Vui lòng liên hệ đến trường bạn muốn đăng ký.

Pin It

Để lại bình luận

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*