tien sy rom

Thạc sĩ giỏi thất nghiệp – vì sao?

Tại sao một thạc sỹ văn chương loại giỏi không làm được như vậy mà phải đi làm công nhân thời vụ? Rõ ràng, chỉ có thế là kiến thức thực sự của họ không tương xứng với tấm bằng. Học cao học để làm gì?...