Chứng chỉ CNTT cơ bản

Về việc nhận hồ sơ bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ Tin học cơ bản theo thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 – Căn cứ Công văn số 1188/ĐHNV-THNN của Trường Đại học Nội Vụ ngày 25/06/2018 về việc ...

CHỨNG CHỈ TIẾNG TRUNG HSK là gì?

Chứng chỉ tiếng trung HSK là chứng chỉ Hán Ngữ quốc tế, viết tắt của cụm từ Hanyu Shuiping Kaoshi (汉语水平考试) do Văn Phòng Hán Ngữ Trung Quốc tổ chức thi và cấp bằng. HSK là Kỳ thi sá...

Trung cấp Thú Y

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP THÚ Y NĂM 2018 Điện thoại tư vấn: 0904991997 CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TAO: Thú Y, Chăn nuôi thú y, Bác sỹ Thú y HÌNH THỨC TUYỂN SINH: Xét tuyển hồ sơ, không cần thi đầu vào ĐỐI...