Điểm chuẩn Đại học Văn hóa, Đại học Thủ đô Hà Nội

Đại học Văn hóa lấy cao nhất là 25,5 điểm; Đại học Thủ đô Hà Nội có mức trần là 36,75.

Pin It

Để lại bình luận

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*