ĐH Thái Nguyên: Sai phạm các khoản thu lên tới hơn 104 tỷ đồng

Tuyển Sinh – Theo bản kết luận thanh tra của Bộ GD-ĐT về nhiều lĩnh vực hoạt động của ĐH Thái Nguyên vừa qua, trong đó về các khoản thu chưa đúng quy định của một số đơn vị được thanh tra đã lên tới hơn 104 tỷ đồng.

dh-thai-nguyen-sai-pham-cac-khoan-thu-len-toi-hon-104-ty-dong

Bộ GD-ĐT đã có kết luận Thanh tra về công tác tuyển sinh, đào tạo, liên kết đào tạo, quản lý và cấp phát VBCC, tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, hoạt động khoa học công nghệ, công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại ĐH Thái Nguyên với hàng loạt sai phạm.

Theo đó, về các khoản thu chưa đúng quy định của một số đơn vị thành viên đã lên tới hơn 104 tỷ đồng.

Cụ thể, trường ĐH Nông Lâm thu chưa đúng quy định (năm 2011, năm 2013) về kinh phí đào tạo cao học, thu học cải thiện điểm với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Trường ĐH Y – Dược, thu vượt quy định kinh phí đào tạo hệ liên kết đào tạo (ở năm 2011,2012,2013) là hơn 64 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trường ĐH y, dược còn không thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính hàng năm theo quy định; thực hiện trích 8% quỹ học bổng là chưa đúng quy định…

Đối với trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh, thu chưa đúng quy định và thu vượt quy định chi phí đào tạo cao học, thu ngoài quy định của nhà nước học phí, học lại, học cải thiện điểm, thu phí hướng dẫn ôn thi tuyển sinh cao đẳng lên đại học chính quy, văn bằng hai, hệ đại học vừa làm vừa học (năm 2011, 2013)…với số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Trường ĐH Sư phạm, thu không đúng quy định là hơn 26 tỷ đồng với các khoản thu ngoài quy định của nhà nước về học phí học lại, cải thiện điểm, ôn tập; thu vượt quy định lệ phí tuyển sinh hệ đào tạo liên kết theo hợp đồng đào tạo….

Trung tâm đào tạo từ xa thu hỗ trợ khai giảng với khoản thu chưa đúng là hơn 200 triệu đồng.

Với ĐH Thái Nguyên, công tác giao dự toán ngân sách năm 2011 cho các đơn vị được triển khai chưa kịp thời, giao nhiều lần trong năm là không đúng với quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

Đối với các khoản thu chưa đúng quy định trên, Thanh tra Bộ GD-ĐT kiến nghị ĐH Thái Nguyên chỉ đạo các trường ĐH Sư phạm, ĐH Y, Dược, ĐH Nông Lâm và ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh báo cáo chi tiết về việc, thu, chi các khoản chưa đúng quy định như trên và xử lý theo hướng các mục chi không chi trực tiếp cho hoạt động theo mục đích thu thì phải nộp về Ngân sách nhà nước theo quy định và báo cáo Bộ GD-ĐT.

Chỉ đạo các đơn vị chấm dứt việc thu sai quy định; kiểm điểm những tập thể và cá nhân thu chưa đúng quy định như đã nêu ở trên.

Được biết, ĐH Thái Nguyên đã báo về Bộ GD-ĐT hướng xử lý, tuy nhiên theo thanh tra Bộ GD-ĐT, báo cáo của ĐH Thái Nguyên về biện pháp xử lý nhiều điểm chưa rõ. Bộ GD-ĐT đã có kế hoạch kiểm tra đôn đốc ĐH Thái Nguyên thực hiện theo Nghị định 33 của Chính phủ.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin tiếp về các vấn đề sai phạm khác của ĐH Thái Nguyên như bổ nhiệm cán bộ, tuyển sinh, liên kết đào tạo….

Hồng Hạnh

Pin It

Để lại bình luận

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*