Cách xét điểm tốt nghiệp THPT 2016

Em xin hỏi, cách xét điểm tốt nghiệp THPT năm 2016 có gì khác so với năm 2015 không?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Cách xét điểm tốt nghiệp THPT năm 2016 gồm điểm 4 bài thi thí sinh đăng ký để xét công nhận tốt nghiệp, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12; được tính theo công thức sau:

Resize of a21

Pin It

Để lại bình luận

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*