Vài cách giải quyết câu hỏi điểm 9 trong đề thi môn Toán

Trong các năm gần đây, câu điểm 9 luôn là chủ đề phương trình, bất phương trình, hệ phương trình và hệ bất phương trình. Để làm được câu này, học sinh cần nắm chắc được 5 phương pháp giải kết hợp với việc sử dụng máy tính.
 t1-1464089082_660x0 t2-1464089082_660x0
t3-1464089083_660x0t4-1464089083_660x0t5-1464089084_660x0 t6-1464089084_660x0 t7-1464089081_660x0
Pin It

Để lại bình luận

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*