Trường công an xét tuyển hồ sơ từ 15,5 điểm

hí sinh phải đạt sơ tuyển, đảm bảo ngưỡng sàn chung 15,5 điểm, trong đó các môn ở tổ hợp xét tuyển không dưới 5 điểm.
Ngày 14/7, thượng úy Nguyễn Mạnh Tuấn, Thư ký Hội đồng tuyển sinh Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (Bộ Công an) thông tin về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của các trường khối công an. Thí sinh chỉ được xét tuyển khi đáp ứng được 3 yêu cầu: đạt sơ tuyển; đạt ngưỡng sàn 15,5 điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trong đó điểm số các môn thuộc tổ hợp xét tuyển từ 5 trở lên.

Riêng ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện An ninh nhân dân, điểm tiếng Anh phải đạt từ 7 (chưa nhân hệ số, đối với thang điểm 10).

Điểm sàn xét tuyển của các đại học khác

Sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân tập điều lệnh đầu năm học. Ảnh minh họa: Giang Huy.
Về việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, Bộ Công an cho phép thí sinh có nhiều lựa chọn.

Lựa chọn 1, điều chỉnh tổ hợp để đăng ký xét tuyển. Thí sinh đạt sơ tuyển, đã nộp hồ sơ xét tuyển về trường Công an nhân dân (CAND) có thể điều chỉnh tổ hợp để đăng ký xét tuyển trong một trường. Ví dụ, lúc đầu thí sinh đăng ký tổ hợp A1 của Học viện An ninh nhân dân, giờ có thể chuyển sang tổ hợp D01 của trường này.

Lựa chọn 2, điều chỉnh ngành học trong cùng một trường. Ví dụ, thí sinh đã đăng ký xét tuyển tổ hợp A1 ngành An toàn thông tin của Học viện An ninh nhân dân, có thể chuyển sang đăng ký xét tuyển bằng tổ hợp A1 hoặc D1, C3 ngành Nghiệp vụ An ninh của Học viện.

Lựa chọn 3, điều chỉnh giữa các trường trong khối theo phân vùng tuyển sinh phía Bắc và phía Nam. Ví dụ, lúc đầu thí sinh đăng ký xét tuyển tổ hợp A1 ngành Nghiệp vụ An ninh của Học viện An ninh nhân dân. Sau khi có điểm, trong thời gian điều chỉnh, thí sinh có thể chuyển nguyện vọng đăng ký xét tuyển sang tổ hợp khác, ngành khác tại Học viện Cảnh sát nhân nhân, Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân, hoặc Đại học Phòng cháy chữa cháy.

Lựa chọn 4, điều chỉnh thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng. Thí sinh đã đạt sơ tuyển vào các trường CAND, mong muốn vào đào tạo theo chỉ tiêu của Bộ Công an nhưng chưa đăng ký xét tuyển vào trường trên Cổng thông tin hoặc thứ tự ưu tiên của nguyện vọng là từ 2 trở đi, nếu muốn xét tuyển vào trường CAND thì phải điều chỉnh nguyện vọng đó là thứ nhất. Theo quy định, thí sinh có nguyện vọng vào các trường quân đội, công an sẽ phải đăng ký ở nguyện vọng 1.

Lựa chọn 5, điều chỉnh ra trường ngoài. Thí sinh đã nộp hồ sơ xét tuyển về trường CAND nhưng nay không muốn xét tuyển vào trường trong khối nữa, có thể điều chỉnh nguyện vọng ra các trường ngoài ngành. Thí sinh chỉ cần điều chỉnh trường ngoài ngành thành nguyện vọng 1.

Bộ Công an có mẫu Phiếu đỉnh chỉnh nguyện vọng xét tuyển riêng (xem chi tiết). Thí sinh muốn thay đổi sẽ khai và nộp phiếu tại đơn vị sơ tuyển từ ngày 7/7 đến 18/7.

Đối với chiến sĩ nghĩa vụ, nếu chỉ thi một tổ hợp môn thì chỉ được điều chỉnh ngành xét tuyển hoặc trường xét tuyển.

Quỳnh Trang

Pin It

Để lại bình luận

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*