Phối hợp chỉ đạo thi và tuyển sinh năm 2015

Bộ GD&ĐT vừa có 2 công văn: Gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và gửi Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về việc phối hợp chỉ đạo thi và tuyển sinh năm 2015.

Không để thí sinh phải bỏ thi vì quá khó khăn

Trong công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ GD&ĐT trân trọng đề nghị tăng cường phối hợp chỉ đạo tổ chức kỳ thi với các nội dung:

Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.

Thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh để chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, chính quyền các cấp phối hợp với ngành Giáo dục chuẩn bị và tổ chức kỳ thi.

Trong đó lưu ý: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các quy chế thi và tuyển sinh hiện hành, nhất là các quy định mới trong tổ chức thi, xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2015.

Chỉ đạo, điều hành việc tổ chức cụm thi và công tác phối hợp giữa trường ĐH chủ trì cụm thi, Sở GD&ĐT với các trường ĐH tham gia tổ chức kỳ thi đảm bảo chặt chẽ, linh hoạt, hiệu quả.

Cụ thể: Chỉ đạo các trường trong tỉnh giúp đỡ, hỗ trợ để các Hội đồng thi do trường ĐH chủ trì trên địa bàn sử dụng cơ sở vật chất trường lớp và huy động nhân lực phục vụ tổ chức thi, đảm bảo giảm tối đa chi phí cho các Hội đồng thi;

Chỉ đạo Sở GD&ĐT ưu tiên cử cán bộ, giáo viên đủ tiêu chuẩn tham gia coi thi, chấm thi, phúc khảo theo đề nghị của các trường ĐH chủ trì cụm thi trên địa bàn tỉnh; tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra thi; quán triệt tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, giảng viên, giáo viên tham gia;

Chỉ đạo để bố trí địa điểm thi của Hội đồng thi do Sở GD&ĐT chủ trì tại các

trường hoặc liên trường phổ thông của tỉnh, đảm bảo thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi, không để xảy ra trường hợp thí sinh phải bỏ thi vì quá khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại;

Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể có liên quan, chính quyền các cấp phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi, đặc biệt là công tác vận chuyển và bảo quản đề thi, giao thông, thông tin liên lạc; cung cấp điện, nước ổn định; đảm bảo trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phối hợp bố trí địa điểm ăn nghỉ họp lý cho thí sinh và người nhà thí sinh theo hướng tăng cường huy động chỗ nghỉ trọ trong khu dân cư, chỗ trọ giá rẻ hoặc miễn phí, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi.

Tăng cường thanh tra, giám sát, kiểm tra việc tổ chức thi của Hội đồng thi do Sở GD&ĐT chủ trì và việc xét công nhận tốt nghiệp THPT tại tỉnh.

Đảm bảo an toàn, nghiêm túc các điểm thi do Cục Nhà trường chủ trì

Trong công văn gửi Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ GD&ĐT trân trọng đề nghị đồng chí Tổng Tham mưu trưởng tăng cường phối hợp chỉ đạo tổ chức kỳ thi.

Cụ thể, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.

Thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh để chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể có liên quan trong Quân đội nhân dân Việt Nam phối họp tổ chức kỳ thi.

Trong đó lưu ý: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các quy chế thi và tuyển sinh hiện hành, nhất là các quy định mới trong tổ chức thi, xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2015.

Bố trí địa điểm thi của Hội đồng thi do Cục Nhà trường chủ trì đảm bảo tổ chức thi an toàn, nghiêm túc và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi.

Tăng cường thanh tra, giám sát, kiểm tra việc tổ chức thi của Hội đồng thi do Cục Nhà trường chủ trì và việc xét công nhận tốt nghiệp THPT cho các thí sinh trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Pin It

Để lại bình luận

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*