Hôm nay (1/8) các trường đại học bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hôm nay, 1/8, các trường đại học, cao đẳng sẽ bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng một của thí sinh.

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng một sẽ kéo dài 20 ngày, từ nay đến hết 20/8.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh gồm bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi của thí sinh, phiếu đăng ký xét tuyển. Thí sinh đăng ký tối đa 4 nguyện vọng vào 4 ngành của trường, xếp theo thứ tự ưu tiên từ một đến bốn.

Ở mỗi nguyện vọng thí sinh phải chỉ ra tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển; một phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ của thí sinh.

Việc xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng một sẽ được chuyến sang xét tuyển ở nguyện vọng hai bình đẳng với các thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng một vào ngành đó.

Nếu trường đại học có đào tạo ngành học đó ở bậc cao đẳng, thí sinh có thể đăng ký đồng thời cả hai bậc đào tạo này.

Trong thời gian nhận hồ sơ, cứ ba ngày một lần, các trường sẽ công bố công khai trên cổng thông tin điện tử danh sách thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào trường theo thứ tự điểm số từ cao xuống thấp.

Trong khoảng thời gian 20 ngày xét tuyển của nguyện vọng một, thí sinh được quyền rút hồ sơ để nộp sang trường khác hoặc thay đổi ngành học ở trường đã đăng ký.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn yêu cầu các trường tạo điều kiện để thí sinh thay đổi nguyện vọng hoặc rút hồ sơ.

Với việc thay đổi nguyện vọng trong cùng một trường, Bộ khuyến khích các trường cho phép thí sinh được thay đổi trực tuyến.

Tuy nhiên, nếu rút hồ sơ, thí sinh phải trực tiếp đến trường hoặc uỷ quyền cho người thân đến rút.

Việc rút hồ sơ chỉ được thực hiện trong khoảng thời gian đăng ký xét tuyển nguyện vọng một. Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng một sẽ không được đăng ký dự tuyển ở các nguyện vọng bổ sung.

Nếu không trúng tuyển nguyện vọng một, thí sinh vẫn còn rất nhiều cơ hội ở bốn đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung kéo dài đến tận ngày 20/11.

Pin It

Để lại bình luận

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*