Em xin hỏi, hồ sơ đăng ký xét tuyển ĐH-CĐ 2015 gồm những giấy tờ gì?

Em xin hỏi, hồ sơ đăng ký xét tuyển ĐH-CĐ 2015 gồm những giấy tờ gì?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau: 

Hồ sơ đăng ký xét tuyển ĐH-CĐ gồm:

– Phiếu đăng ký xét tuyển (đã được đưa lên mạng “thi.moet.edu.vn”, thí sinh có thể in ra và ghi nội dung theo hướng dẫn).

– Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi ứng với đợt xét tuyển.

– Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc để trường thông báo kết quả xét tuyển.

Pin It

Để lại bình luận

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*