Điều kiện tham gia khóa học chuyên khoa cấp I

Tôi hiện là sinh viên năm 2 hệ cử tuyển Đại học Y Dược Huế, sau khi học xong 6 năm đại học, tôi có được dự thi để học chuyên khoa không hay phải công tác hết thời hạn hợp đồng mới được tiếp tục đi học?

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Theo Điều 2 của Quy chế đào tạo chuyên khoa cấp I được ban hành theo Quyết định số 1636/QĐ-BYT ngày 25/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế, để được học chuyên khoa cấp I, người tham gia dự tuyển phải đạt được một số điều kiện trong đó có điều kiện: “Có thời gian công tác trong chuyên ngành từ 12 tháng trở lên”. Như vậy, để có thể tham gia thi tuyển vào khóa học chuyên khoa cấp I, sau khi tốt nghiệp đại học y khoa, cần phải có kinh nghiệm công tác ít nhất 12 tháng đúng chuyên ngành đăng ký thi tuyển. Bà Phương có thể tham khảo thêm Quy chế đào tạo chuyên khoa cấp I nói trên và tìm hiểu thông tin từ trường Đại học Y Dược, Đại học Huế về các quy định đào tạo chuyên khoa cũng như các quy định liên quan khác về nghĩa vụ, quyền lợi đối với khóa học hiện thời của bà.

chinhphu.vn

Pin It

Để lại bình luận

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*