Điểm trúng tuyển Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Điểm chuẩn tính theo phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia của Đại học Sư phạm Hà Nội 2, cao nhất là 30,25.

Cách tính điểm và điểm ưu tiên xét tuyển năm 2017:

 • Đối với tổ hợp không có môn chính (nhân hệ số 2)
  ĐXT = (ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3) + ĐƯT (nếu có)
 • Đối với tổ hợp có môn chính (nhân hệ số 2)
  ĐXT = [ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + (ĐTB Môn chính x 2)] + ĐƯT (nếu có)
  ĐTB Môn 1 hoặc Môn 2 hoặc Môn 3 = (điểm HK 1 + điểm HK 2)/2
  ĐTB Môn chính = (điểm HK 1 + điểm HK 2)/2
  (Trong đó, ĐXT: Điểm xét tuyển; ĐTB: Điểm trung bình; ĐƯT: Điểm ưu tiên; HK: Học kỳ).
Pin It

Để lại bình luận

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*